Vienas Zemes diennakts laikā T zvaigzne X, kas atrodas attālumā R no Polārzvaigznes, ap to veic vienu gandrīz pilnu apli. Attēlam ir ilustratīva nozīme.
Image
Skolēns, lai noteiktu aptuvenu Zemes diennakts garumu, ar stundas intervālu uzņēma divus zvaigžņotās debess attēlus, kuros ir redzama Polārzvaigzne un tās apkārtnē esošās zvaigznes. Viņa uzņemtie attēli šajā uzdevumā nav parādīti. Zemes diennakts garumu (stundās) aprēķina pēc formulas \(T=\frac{2\pi R}{L}\), kur \(L\) ir zvaigznes vienā stundā veiktais riņķa līnijas loka garums. Pieejamie darba piederumi: divi minētie attēli, lineāls, cirkulis un adata. Uzraksti, kā jārīkojas, lai iegūtu datus, kas nepieciešami aptuvenai Zemes diennakts garuma noteikšanai, izmantojot dotos darba piederumus! Ja nepieciešams, uzzīmē zīmējumu!

Uzdevuma atrisinājums pieejams video formātā un rakstiski.

 

Attēlos zvaigžņu kustības trajektorijas ir riņķa līnijas ar centru vietā, kur pašlaik atrodas Polārzvaigzne P. Tad, ja zvaigzne atrodas tuvu Polārzvaigznei, tad zvaigzne Latvijā ir redzama visu diennakti. Ja zvaigzne atrodas uz debess sfēras relatīvi tālu no Polārzvaigznes, tad diennakts laikā zvaigzne tikai daļēji ir virs horizonta, daļēji – zem horizonta. 

Pieņem, ka fotografēts no vienas un tās pašas vietas un ka attēlu mērogs ir vienāds (1.att., 2.att.). Izvēlas zvaigznājā spožu zvaigzni. Ar cirkuli caur šo zvaigzni abās fotogrāfijās novelk riņķa līniju ar centru punktā P. Lai veiktu mērījumus, vispirms pirmajā attēlā ar adatu izdur caurumu punktā P, kur atrodas Polārzvaigzne, un punktā Z1, kur attēlā atrodas izvēlētā zvaigzne. Uz pirmā attēla uzliek otro attēlu, tā, lai punkti, kur atrodas Polārzvaigzne, sakristu. Ar adatu caur abiem attēliem izdur caurumu punktā P, kur atrodas Polārzvaigzne, un punktā Z2, kur attēlā atrodas tā pati zvaigzne pēc vienas stundas. Noņem otro attēlu un tālāko darbību veic ar pirmo attēlu. Punkti Z1 un Z2 atrodas relatīvi tuvu, tāpēc loka vietā ir nogrieznis. Ar lineālu izmēra nogriežņa Z1Z2 garumu un rotācijas rādiusu PZ1 vai PZ2. Nogriežņa Z1Z2 garumu apzīmē par L, rotācijas rādiusu ir apzīmē ar R. Tālāk datus ievieto dotajā formulā un veic aprēķinu.

Uzdevuma izpilde eksāmenā - 47,7%.

Vērtēšanas kritēriji

Skaidro, ka attēli jāsavieto viens ar otru, izmantojot adatu vai citādāk – 1 punkts.
Skaidro, ka ar cirkuli jāuzvelk zvaigznes trajektorija, iegūstot zvaigznes vienā stundā veikto loku, attēlu caurdurot vai citādāk – 1 punkts. 
Skaidro, ka jāizmēra attālums R un loka garums L ar lineālu – 1 punkts.