Automobilis vienmērīgi brauc augšup pa slīpu virsmu (zīmējums A).

Image

Attēlo zīmējumā B visus spēkus, kas darbojas uz automobili! Mērogu var neievērot. Pieraksti šo spēku nosaukumus!

Uz automobili kustības laikā darbojas četri spēki:

\(\overrightarrow{F}_{\mathrm{sm}}\) – smaguma spēks, vai gravitācijas spēks, vērsts vertikāli uz leju;  

\(\overrightarrow{F}_{\mathrm{v}}\) – vilcējspēks, vērsts kustības virzienā;

\(\overrightarrow{F}_{\mathrm{R}}\) – virsmas (normālās) reakcijas spēks, vērsts perpendikulāri virsmai;

\(\overrightarrow{F}_{\mathrm{b}}\) – berzes, vai pretestības spēks, vērsts pretēji kustības virzienam.

Automobilis kustas vienmērīgi, kas ļauj izdarīt secinājumu, ka visu spēku vektoriāla summa ir vienāda ar nulli.

Vērtēšanas kritēriji

Vērtē līmeņos:

attēloti visi četri spēki, pierakstīti to apzīmējumi un spēku nosaukumi. Nav piezīmēti lieki spēki vai to projekcijas – 2 punkti;

spēki ir attēloti, ir pierakstīti to apzīmējumi, bet nav spēku nosaukumi vai arī attēloti tikai trīs spēki, pierakstīti to apzīmējumi un spēku nosaukumi – 1 punkts;

attēloti mazāk nekā trīs spēki, vai sajaukti spēki ar to projekcijām – 0 punkti.