Ūdens raķete

Situācijas apraksts

Raķetes attīstības vēsture ir sākusies jau Senajā Grieķijā un Maķedonijā. Raķešu priekšteču darbināšanai tika izmantots pretdarbības princips, kurš tika definēts 17. gadsimtā un tagad ir zināms kā 3. Ņūtona likums. Izmantojot šo principu, raķeti ir iespējams iedarbināt divējādi. Pirmkārt, ja pašā raķetē ir degviela, kuras degšanas rezultātā rodas raķetes reaktīvā kustība. Otrkārt, ja pie raķetes statīva novieto sistēmu (trauku), kas aiz raķetes rada palielinātu spiedienu un arī izraisa raķetes kustību.

Pētāmā problēma

Kā trauka tilpums ietekmē raķetes šaušanas tālumu?

Darba piederumi

Elastīgsplastmasas trauks ar korķi, 2 veidu kokteiļsalmiņi ar dažādiem diametriem, karstā līme, plastilīns un papīrs.

Darba gaita

Pēc dotā attēla izveido raķetes konstrukciju

:

Izskaidro, kurš gāzu likums un kā tas darbojas BoilaMariota raķetē!

Kā, mainot saspiešanas ātrumu un saspiešanas veidu, mainās raķetes lidošanas tālums?

Kā spiedienu traukā var palielināt visefektīvāk, lai raķete aizlidotu vistālāk?

Domā un dari pats!

Nofilmē savu darba procesu, iegūtos rezultātus un secinājumus!

Izveidoto video nosauc udens_rakete_vards.uzvards un nosūti uz info@fizmix.lv

vai

fotografēsavu darba procesu un iegūtos rezultātus! Izveido Word dokumentu, kurā ievieto labākos attēlus ar skaidrojumiem, apraksti darbā iegūtos rezultātus un secinājumus.

Izveidoto rakstu nosauc udens_rakete_vards.uzvards un nosūti uz info@fizmix.lv un iegūsti 50 punktus!

Skaties video: