Vibrējoša monēta

Situācijas apraksts

Kaspars nolēma pārsteigt draugus ar burvju triku. Viņš ielika ledusskapī tukšu stikla pudeli, pēc laika izņēma to laukā un nedaudz samitrināja pudeles kakliņu. Pēc tam viņš uz pudeles novietoja mazliet samitrinātu monētu. Paņemot pudeli rokās, monēta sāka vibrēt. Draugi bija nesapratnē – kā gan to var izskaidrot? Bet Kaspars zināja: tā ir fizika!

Pētāmā problēma

Kādu monētu vislabāk izvēlēties, lai monētas vibrācijas notiktu pēc iespējas biežāk?

Darba piederumi

Dažādas monētas, stikla pudele, ūdens, saldētava vai ledusskapis

Darba gaita

Izmantojot doto situācijas aprakstu un zīmējumu, pārbaudi pētāmo problēmu!

Ierīces shēma

Domā un dari pats!

Kādas gāzes parametru izmaiņas izraisa monētas vibrācijas?

Izvirzi hipotēzi, kas varētu ietekmēt monētas vibrācijas biežumu? Pārbaudi savu pieņēmumu praktiski.

Skaties video: