Gāzu likumi

Planētas Marss atmosfēra sastāv no \(95,3 \nobreakspace \%\) oglekļa dioksīda (\(CO_{2}\)), un tās temperatūra ir vidēji \(-63 \nobreakspace ^{\circ}C\), bet spiediens ir \(610 \nobreakspace Pa\). Kādu vēl lielumu, kas raksturo Marsa atmosfēru, var noteikt, izmantojot Klapeirona-Mendeļejeva vienādojumu?

atmosfēras slāņa augstumu
gāzes koncentrāciju planētas virspusē
atmosfēras blīvumu
atmosfēras masu
gāzes molekulu skaitu
gāzes molekulu vidējo ātrumu