Pētnieciskā darbība

Attēlā parādīti dati par Latvijas iedzīvotāju dzimuma un vecuma struktūru 2011. gadā un iedzīvotāju skaita samazinājums, salīdzinot ar 2000. gada datiem. Uz vertikālās ass atliktas vecumu grupas, bet uz horizontālās – atbilstošās vecuma grupas iedzīvotāju skaits. Diagrammā redzams, ka aizvadītajā desmitgadē vislielākais iedzīvotāju skaita samazinājums Latvijā ir vecuma grupā

no 14 līdz 22 gadiem
no 23 līdz 31 gadam
no 32 līdz 40 gadiem
no 41 līdz 49 gadiem
no 5 līdz 15 gadiem
no 80 līdz 90 gadiem