Mērīšana un mērvienības

2016. gada 12. februārī tika paziņots, ka pirmo reizi cilvēces vēsturē ir novēroti gravitācijas viļņi, ko Einšteina vispārīgā relativitātes teorija paredzēja jau 100 gadus atpakaļ, bet visu šo laiku nebija tik jūtīgu mērinstrumentu to novērošanai. Lai reģistrētu gravitācijas viļņus, tika izmantota gravitācijas viļņu observatorija LIGO, kas aprīkota ar tik augstas precizitātes mērinstrumentu, kas var izmērīt 5 mm attāluma izmaiņu uz 1 000 000 000 000 000 000 000 m. Cik lielu izmaiņu noteica mērinstruments, ja tas mērīja attāluma izmaiņu starp diviem spoguļiem, kas atradās 4 km attālumā viens no otra?


Ilustrācijai izmantots attēls no YouTube video: Gravitational Waves Explained 

20 pm (pikometri)
20 fm (femtometri)
20 am (atometri)
20 zm (zeptometri)
1,25 pm (pikometri)
1,25 fm (femtometri)