Pētnieciskā darbība

Lai, olu ripinot, panāktu, ka tā aizripo četras reizes tālāk, tai jāļauj pa renīti ripot divas reizes ilgāk. Kādus secinājumus var izdarīt no eksperimenta?

vienādos laika sprīžos ātrums pieaug par vienādu lielumu
paātrinājums ir atkarīgs no laika
ripojot berze plaknes pakājē ir mazāka
pētot kustību, jāņem vērā gaisa pretestība
veiktais attālums pieaug proporcionāli ripošanas laika kvadrātam
olas kustība ir nevienmērīga