Attēlā redzamo eksperimentālo iekārtu veido jutīgs ampērmetrs, trīs virknē saslēgtas spoles ar atšķirīgu vijumu skaitu N, vadi un spēcīgs pastāvīgais magnēts. Vēl ir pieejams pulkstenis un mērlente. Ar doto iekārtu var veikt elektromagnētiskās indukcijas pētījumus.

Image

8.1. Ko ir iespējams pētīt, izmantojot doto eksperimentālo iekārtu, pulksteni un mērlenti? Uzraksti divus iespējamos pētījumus!

I pētījums:

II pētījums:

8.2. Izvēlies vienu no iepriekšējā punktā minētajiem pētījumiem! Kādi fizikālie lielumi šajā pētījumā ir atkarīgie, neatkarīgie un fiksētie lielumi?

Kuru pētījumu tu izvēlējies?

Atkarīgais lielums:

Neatkarīgais lielums:

Fiksētie lielumi:

 

I) Var pētīt, kā inducētās strāvas stiprums ir atkarīgs no spoles vijuma skaita.

Atkarīgais lielums – strāvas stiprums.

Neatkarīgais lielums – vijumu skaits spolē.

Fiksētie lielumi – magnēta kustības ātrums, magnēta magnētiskā lauka indukcija.

 

II) Var pētīt, kā inducētās strāvas stiprums ir atkarīgs no magnēta kustības ātruma.

Atkarīgais lielums – strāvas stiprums.

Neatkarīgais lielums – magnēta kustības ātrums.

Fiksētie lielumi – vijumu skaits spolē, magnēta magnētiskā lauka indukcija.

Uzdevuma izpilde eksāmenā - 28%

Vērtēšanas kritēriji

Analizē situāciju un norāda divus iespējamos pētījumus – 1 punkts.

Nosauc atkarīgo lielumu izvēlētajā pētījumā – 1 punkts.

Nosauc neatkarīgo un vismaz vienu fiksēto lielumu izvēlētajā pētījumā – 1 punkts.

Skolēnu risinājumu un to vērtējumu piemēri

1. piemērs: risinājums novērtēts ar 3 punktiem

Image

2. piemērs: risinājums novērtēts ar 2 punktiem (otrais pētījums nav korekts). 

Image

3. piemērs: risinājums novērtēts ar 2 punktiem

Image

4. piemērs: risinājums novērtēts ar 0 punktiem

Image

5. piemērs: risinājums novērtēts ar 0 punktiem

Image