Skolēns noliktavā atrada vara stieples spoli, izmērīja stieples elektrisko pretestību un vara masu spolē.
Iegūtie rezultāti: \(27~\Omega\) un \(0,25~\mathrm{kg}\). Vara blīvums \(\rho_\mathrm{b}=8,9\cdot10^3~\mathrm{kg/m^3}\), un tā īpatnējā pretestība \(\rho_\mathrm{p}=1,68\cdot10^{-8}~\Omega\cdot\mathrm{m}\).

1. Aprēķini, cik metru stieples ir izmantots vienas spoles uztīšanai! (3 punkti)

Image2. Skolēns pētīja spoli ar tai pievienotu jutīgu galvanometru, pārvietojot pastāvīgo magnētu tuvāk un tālāk no spoles. Grafikā  redzamas strāvas izmaiņas spolē: impulss P1 (pīķis) – magnētam virzoties tuvāk spolei, impulss P2 – magnētam attālinoties no spoles. 

Paskaidro, kāpēc, magnētu attālinot no spoles, tas pārvietojas ātrāk nekā gadījumā, kad to tuvina spolei! (3 punkti)

3. Paskaidro, kas notiktu, ja skolēns samainītu vietām magnēta polus (ziemeļu ar dienvidu) un saglabātu tādu pašu magnēta tuvināšanas un attālināšanas ātrumu! (2 punkti)

4. Trīskāršojot elektriskās strāvas stiprumu spolē, kuras induktivitāte ir \(0,25~\mathrm{H}\), spoles magnētiskā lauka enerģija palielinās par \(1~\mathrm{J}.\) Aprēķini elektriskās strāvas stipruma sākotnējo vērtību! (2 punkti)