Saule, halogēnspuldze, kvēlspuldze, infrasarkanā spuldze un LED spuldze ir elektromagnētiskā starojuma avoti. Grafikos parādīts šo starojuma avotu starojuma jaudas sadalījums pa viļņu garumiem.

1. attēls. Saule, halogēnā spuldze, kvēlspuldze un infrasarkanā spuldze.

Image

2. attēls. Baltās gaismas LED spuldze (gaismas diode).

Image

1.1. Salīdzini kvēlspuldzes un LED spuldzes spektrus!

1.2. Salīdzini kvēlspuldzes un LED spuldzes lietderības koeficientu! Parādi savu spriedumu gaitu!

1.1. No attēliem var redzēt, ka kvēlspuldzes starojuma spektrs ir plašāks nekā LED spuldzes spektrs. Kvēlspuldze staro diapazonā no 300 nm līdz 2000 nm. LED spuldze staro diapazonā no 390 nm līdz 700 nm. Protams, salīdzināt intensitātes dažādos diapazonos pēc attēliem iespējas nav, jo vertikālās asis graduētas atšķirīgi. 

Kvēlspuldze lielāko starojuma daļu izstaro infrasarkanajā spektra daļā, bet LED spuldze praktiski visu starojumu – redzamajā spektra daļā.

1.2. Tā kā spuldzes funkcija ir nodrošināt apgaismojumu, nevis siltuma plūsmu, tad LED spuldzes lietderības koeficients ir tuvs 100%, jo staro tikai redzamajā daļā.

Aptuveni 95% no kvēlspuldzes patērētās jaudas tiek pārvērsti siltumā. Kā gaismas avotam kvēlspuldzei lietderības koeficients ir ap 5%.

Vērtēšanas kritēriji

Iegūst informāciju no attēliem un salīdzina kvēlspuldzes un LED spuldzes starojuma diapazonus – 1 punkts.

Paskaidro, ka kvēlspuldze staro galvenokārt spektra infrasarkanajā daļā – 1 punkts.

Paskaidro, ka LED spuldze staro praktiski tikai redzamajā daļā – 1 punkts.

Salīdzina kvēlspuldzes un LED spuldzes lietderības koeficientus kā gaismas un siltuma avotam – 1 punkts.

Skolēnu risinājumu un to vērtējumu piemēri

1. piemērs: risinājums novērtēts ar 4 punktiem

Image

2. piemērs: risinājums novērtēts ar 4 punktiem

Image

3. piemērs: risinājums novērtēts ar 2 punktiem

Image

4. piemērs: risinājums novērtēts ar 1 punktu

Image

5. piemērs: risinājums novērtēts ar 0 punktiem

Image