Orientēšanās sacensībās Juris nogāja 12 m dienvidu virzienā un pēc tam 16 m rietumu virzienā. Viņš aprēķināja, ka pārvietojums ir 20 m dienvidrietumu virzienā. Vai viņam ir taisnība? Parādi spriedumu gaitu! 

Image

Pārvietojums ir vektors, kas savieno kustības sākumpunktu ar kustības galapunktu.

Juris no sākuma iet 12 m dienvidu virzienā, kas attēlā apzīmēts ar burtu D. Tālāk viņš iet 16 m rietumu virzienā, kas  attēlā apzīmēts ar burtu R. Pārvietojuma vektors \(\overrightarrow{s}\) savieno trajektorijas sākumpunktu M ar galapunktu N.

Pārvietojuma moduli \(s\) nosaka, izmantojot Pitagora teorēmu:

\(s=\sqrt{12^2+16^2}=20\space\mathrm{m}\)

Atbilde: Jurim ir taisnība, viņa pārvietojums ir 20 metri dienvidrietumu virzienā.

Vērtēšanas kritēriji

Veido zīmējumu, kurā attēlo dotos vektorus un rezultējošo vektoru – 1 punkts.

Aprēķina rezultējošā vektora moduli un izdara secinājumu – 1 punkts.

Skolēnu risinājumu un to vērtējumu piemēri

1. piemērs: risinājums novērtēts ar 2 punktiem

Image

2. piemērs: risinājums novērtēts ar 1 punktu (nav norādīts parvietojuma virziens). 

Image

3. piemērs: Risinājums novērtēts ar 1 punktu (nepareizi norādīts parvietojuma virziens).

Image

4. piemērs: risinājums novērtēts ar 1 punktu (nav norādīts parvietojuma virziens).

Image

5. piemērs: risinājums novērtēts ar 1 punktu (nepareizi norādīts parvietojuma virziens). 

Image