Lāzers

Situācijas apraksts

Lāzera gaisma ir pati spožākā zināmā gaisma, un tā staram var piemist ļoti liela enerģija. Lāzera stars var būt zīmuļa resnumā, bet ar tik lielu jaudu, ka izkausē caurumu tērauda plāksnē. Tas var arī būt tik taisns un tievs, ka ar to var precīzi nomērķēt uz mazu spogulīti, kas atrodas uz Mēness 384 400 km attālumā no Zemes. Lāzeri ieguvuši popularitāti plašā lietojuma dēļ tehnoloģijās, medicīnā un zinātnē. Tomēr vienmēr jāievēro, ka lāzers savas intensitātes dēļ ir ļoti bīstams un, izmantojot to, jāievēro piesardzība.

Pētāmā problēma

Kā sadzīviskās situācijās novērot lāzera jaudu?

Darba piederumi

Lāzers ar lielu staru jaudu, piemēram, 200 mW, trauks ar ūdeni, ūdens termometrs, baloni, sērkociņi.

Ja ir pieejams šāds lāzeris, to noteikti nedrīkst izmantot bez profesionāļu klātbūtnes. FIZMIX komandā ar to darbojās profesionāļi un mēs neuzņemamies atbildību par šī eksperimenta atkārtošanu!

Darba gaita

1. Ielej nelielā, tumšā un necaurspīdīgā traukā ūdeni ar zināmu sākuma temperatūru. Novieto lāzera staru, lai tas iekļūtu ūdenī un sildītu ūdeni no trauka iekšpuses. Novēro, kā pēc laika ir mainījusies ūdens temperatūra!

2. Novieto dažādas krāsas balonus rindā uz grīdas. Spīdini lāzera staru tieši uz balona. Uzzini, kādā veidā, mainoties balona krāsai un lāzera attālumam no balona, mainās tā uzsprāgšanas laiks!

3. Ieslēdz lāzeru, lai tā stars būtu vērsts tieši uz sērkociņa galviņu. Novēro, cik ilgā laikā sērkociņšaizdegas. Kā varētu izskaidrot šo reakciju?

Skaties video!