Nevaldāmā kodolreakcija

Situācijas apraksts

Ņemot vērā daudzos pētījumus un atklājumus, uzreiz pēc Otrā pasaules kara tika uzbūvētas pirmās atomelektrostacijas. Lai arī mūsdienās drošība atomelektrostacijās ir ļoti augstā līmenī, tomēr vienmēr pastāv avārijas risks. Bīstamākais avārijas risks ir sprādziens reaktorā, kurš varētu notikt nepareizi vadītu kodolreakciju rezultātā. Uz Zemes nevadāmās kodolreakcijas var izraisīt milzīgas katastrofas, bet uz Saules šādas reakcijas ir ļoti nozīmīgas. Nevadāmās kodolreakcijas uz Saules rada gaismu un siltumu, kuru mēs saņemam ikdienā. Nevadāmas kodolreakcijas modeli iespējams izveidot mājas apstākļos, izmantojot peļu slazus un pingponga bumbiņas.

Pētāmā problēma

Kāds ir maksimālais attālums starp peļu slazdiem, lai notiktu nevadāma ķēdes reakcija

Darba piederumi

Peļu slazdi, pingponga bumbiņas (par vienu vairāk nekā peļu slazdu), stabils galds, kaste

Darba gaita

Peļu slazdu izkārtojums

1. Uzmanīgi uzvelc peļu slazdus un novieto tos blakus citu citam.

2. Uz katra peļu slazda novieto pingponga bumbiņu. Darbu veic ļoti uzmanīgi! Peļu slazdu turi tā, lai aizcērtoties tas nesavaino pirkstus.

3. Iemet vienu bumbiņu pa vidu saliktajiem peļu slazdiem un vēro, kā notiek “kodolreakcija”!

Dari un domā pats!

Kāds ir minimālais slazdu skaits, lai varētu novērot “kodolreakciju”?

Kā slazdu novietošanas attālums ietekmē reakcijas norises ātrumu?

Kāds ir maksimālais attālums starp peļu slazdiem, lai notiktu nevadāma ķēdes reakcija?

Nofilmē savu darba procesu, iegūtos rezultātus un secinājumus.

Izveidoto video nosauc kodolreakcija_vards.uzvards un nosūti uz info@fizmix.lv

vai

Nofotografēsavu darba procesu un iegūtos rezultātus. Izveido Word dokumentu, kurā ievieto labākos attēlus ar skaidrojumiem, apraksti darbā iegūtos rezultātus un secinājumus.

Izveidoto rakstu nosauc kodolreakcija_vards.uzvards, nosūti uz info@fizmix.lvun iegūsti 50 punktus!

Skaties video!