Gaismas stipruma regulators

Situācijas apraksts

Ikviens kādreiz ir mainījis skaļumu tumbiņām vai radioaparātam. Pavisam vienkārši: pagriez, un skaļums izmainās. Bet kā īsti skaļuma regulators izmaina skaļumu? Izrādās, līdzīgu regulatoru izmanto arī gaismas intensitātes mainīšanai. Regulatora pamatā izmanto ierīci ar maināmu elektrisko pretestību.

Pētāmā problēma

Kāda veida zīmulis vislabāk darbosies kā spuldzes kvēles regulators?

Darba piederumi

Kartona plāksne vai putuplasta plāksne apmēram 15 x 20 cm, 3 baterijas AA 1,5 V, 3 savienotājvadii, spuldzīte vai gaismas diode, 3 dažādas cietības zīmuļi, nagla, apmēram 5 cm gara, līme, līmlente, šķēres.

Darba gaita

1. Kartona vai putuplasta plāksni izmanto kā pamata plāksni, uz kuras veido vajadzīgo konstrukciju. Ar līmi vai līmlenti pielīmē atsevišķās detaļas pie plāksnes.

2. Savieno visas trīs baterijas un nostiprini uz pamata plāksnes. Abās baterijas pusēs pievieno pa vienam savienotājvadam. Viena savienotājvada galā piestiprini spuldzīti vai gaismas diodi, pie kuras pievieno vēl vienu savienotājvadu. Aiz spuldzītes savienotājvada galā piestiprini naglu. Nagla tiks izmantota slīdkontakta veidošanai, tādēļ pusi no naglas pārklāj ar izolācijas lenti, lai to droši varētu turēt rokās elektriskās ķēdes darbības laikā.

3. Ar nazi pāršķel zīmuli uz pusēm tā, lai zīmuļa grafīta stienītis paliktu vienā no pusēm. Zīmuļa pusi ar grafīta stienīti nostiprini uz pamata plāksnes paralēli baterijām. Vienu zīmuļa galu pievieno baterijām ar savienotājvadu, kurš nav savienots ar spuldzīti.

Gaismas stipruma regulatora shēma

4. Pievienotā nagla uz zīmuļa grafīta darbosies kā slīkontakts. Ja visi kontakti ir pievienoti pareizi un ar naglu pieskaras zīmuļa grafītam, tad spuldzītei vajadzētu sākt kvēlot.

Domā un dari pats!

Kā jāmaina regulatora pretestība, lai samazinātu spuldzītes spīdēšanu un palielinātu spuldzītes spīdēšanu?

Paralēli pirmajam zīmulim piestiprini vēl divus citus zīmuļus ar atšķirīgu cietību. Zīmuļa cietību parāda burti uz zīmuļa: HB ir vidēji ciets, H ir ciets, un B ir mīksts zīmulis. Jo lielāks cipars ir pirms burta, jo cietāks vai mīkstāks ir zīmulis. Piemēram, 4H ir cietāks zīmulis nekā 2H.

Izpēti, kādas cietības zīmuļa grafīts vislabāk der spuldzītes kvēles intensitātes regulēšanai! Kā to varētu pamatot?

Skaties video: