Papīra makroshēma

Situācijas apraksts

Mikroshēma ir sarežģīta elektriskā shēma uz ļoti mazas speciālas plāksnes. Mikroshēmā atsevišķos shēmas elementus savieno plāni metāla celiņi. Mikroshēmā metāla vietā varētu izmantot jebkuru citu elektrību vadošu materiālu, bet metāli elektrību vada vislabāk, un tie ir ļoti plastiski.

Pēc līdzīga principa var veidot elektriskās shēmas arī uz papīra ar zīmuli, jo grafīts vada elektrību. Uz papīra uzzīmētie grafīta celiņi darbojas kā metāla celiņi mikroshēmās vai metāla vadi parastās elektriskās shēmās.

Pētāmā problēma

Kā uzzīmētā celiņa biezums ietekmē elektriskās shēmas darbību?

Darba piederumi

Zīmuļi, papīrs, baterija, gaismas diodes, strāvas avots.

Darba gaita

1. Izvēlies zīmuli ar pēc iespējas mīkstāku grafītu (apzīmēts ar simbolu B). Uzzīmē uz papīra elektriskā slēguma shēmu, atstājot pārrāvumus, kuros ievietosi gaismas diodes. Izmēģini izveidot paralēlo un virknes slēgumu.

2. Savieto slēgumā gaismas diodes, ievērojot polaritāti. Garāko gaismas diodes “kājiņu” pieslēdz tam uzzīmētajam “vadiņam”, kuru pēc tam pievienosi baterijas “+” polam.

3. Pievieno slēgumu strāvas avotam un pārbaudi ķēdes darbību.

Papīra makroshēmas uzbūve

Domā un dari pats!

Pārbaudi, kā mainās spuldzīšu kvēle, uzzīmējot grafīta celiņu kā virknes slēgumu, bet pēc tam kā paralēlo slēgumu. Vai novērotais atbilst teorijai? Ja neatbilst, kāpēc?

Kā mainās slēguma darbība, mainoties uzzīmētās līnijas biezumam? Kādi lielumi mainās, uzzīmējot grafīta celiņus biezākus?

Skaties video: