Sprieguma indikators

Situācijas apraksts

Pirms ķerties klāt elektroierīču vai mājas elektroinstalāciju pārbaudei, svarīgi šīs ietaises atvienot no sprieguma. Papildus tam jāpārbauda sprieguma neesamība, ko ērti veikt ar speciālu sprieguma uzrādītāju -- indikatoru. Vietās, kur spriegums būs saglabājies, indikatora galā iedegsies spuldzīte. Izmantojot indikatora principu, var izveidot veiklības spēli.

Pētāmā problēma

Cik ātri iespējams iziet labirintu, neieslēdzot indikatorspuldzīti.

Darba piederumi

savienotājvadi, spuldzīte, 1,5 V baterija, papīra saspraude, spraudītes ar adatiņām, neizolēts vads, kuru var izlocīt, tukša pildspalvas iekšiņa, izolācijas lente, gredzens aptuveni 1,5 cm diametrā

Darba gaita

1. Izmantojot doto shēmu, izveido veiklības spēli!

2. Uzzini, cik ātri vari iziet labirintu, un salīdzini šo laiku ar draugu rezultātiem.

3. Par sprieguma indikatoru varētu kalpot arī skaņas signāls. Ja ir iespēja, papildini iekārtu ar skaņas signālu!

Sprieguma indikatora shēma

Domā un dari pats!

Izaicini sevi un draugus -- papildini izlocīto ceļu ar sarežģītākiem elementiem!

 

Skaties video: