Savienotie svārsti

Situācijas apraksts

Ir pierasts, ka diega svārsts turpina svārstīties, līdz pilnībā apstājās. Bet ir iespējams izveidot svārstu sistēmu, kurā diega svārsts svārstību laikā periodiski apstājas. Šo efektu var izmantot kā burvju triku, bet patiesībā tajā slēpjas fizikas likumi par svārstu savstarpējo mijiedarbību.

Pētāmā problēma

No kā ir atkarīgs savienoto svārstu apstāšanās periods?

Darba piederumi

Aukla, dažādi atsvari, mērlente, šķēres, līmlente, hronometrs.

Darba gaita

Nogriez auklas gabalu un nostiprini to  horizontāli divos punktos.

2. Nogriez vēl 2 vienāda garuma auklas un piestiprini tām galā vienādas masas atsvarus.

3. Abus izveidotos svārstus piesien pie horizontāli novietotās auklas.

4. Iesvārsti vienu no abiem svārstiem un novēro, kā viens svārsts ietekmē otra svārsta kustību. Nomēri, ik pēc cik ilga laika katrs no svārstiem apstājas.

5. Pārbaudi, kā svārstu garums ietekmē laika periodu, pēc kura apstājas katrs no svārstiem.

6. Pārbaudi, kā svārstu novietojums uz horizontālās auklas ietekmē laika periodu, pēc kura apstājas katrs no svārstiem!

7. Svārstu galos piestiprini dažādas masas atsvarus un pārbaudi, kā mainās svārstību amplitūda un laika periods, pēc kura apstājas katrs no svārstiem.

Skaties video