Elektriskie lādiņi un elektriskais lauks

Televizora svārsts

Situācijas apraksts

Vai esi pamanījis, ka uz televizora ekrāna uzkrājas statiskā elektrība, kuru var sajust, tuvinot roku ekrānam, vai pat dzirdēt nelielus sprakšķus, kad tam pieskaras? Protams, tas notiek tikai tiem televizoriem, kuriem ir kineskops. Kineskopa iekšpusē katodstaru lampa raida elektronus uz redzamo kineskopa daļu, kā rezultātā mēs varam redzēt attēlu uz tā. Elektroni uzlādē televizora ekrāna virsmu un rada statisko elektrību.

Pētāmā problēma

Kā zvana mēlītes masa un attālums starp bundžiņām ietekmē zvanīšanas biežumu un skaļumu?

Darba piederumi

Tukšas alumīnija bundžiņas, alumīnija folija, zīmulis, diegs, tievi vadi, līmlente, šķēres un kineskopa televizors (LED un plazmas televizori nederēs) vai CRT jeb kineskopa monitors (plazmas un šķidro kristālu monitori nederēs). Jo vecāks televizors vai monitors, jo lielāku efektu var iegūt, jo uz tiem ātrāk savācas statiskā elektrība.

Darba gaita

1. Eksperimentu veic pieaugušo klātbūtnē! Obligāti ievēro elektrodrošību, veicot eksperimentu.

Elektrostatiskā svārsta shēma

2. Pie izslēgta televizora ekrāna ar līmlenti pielīmē alumīnija folija plāksni vismaz A4 lapas lielumā. Pie alumīnija plāksnes piestiprini viena vada galu un otra vada galu piestiprini pie vienas bundžiņas.

3. Otru bundžiņu novieto tādā attālumā, lai uz abām bundžiņām varētu atbalstīt zīmuli vai citu elektrību nevadošu materiālu.

4. Zīmuļa vidū diegā iekarini saritinātu alumīnija folijas lodīti. Pēc tam zīmuli novieto uz abām bundžiņām tā, lai lodīte brīvi karātos starp bundžiņām, un nostiprini to ar līmlenti.

5. Otru bundžiņu ar vadu iezemē, pievienojot mājās esošajam vadītājam, kurš ir savienots ar zemi, piemēram, ūdens krāns, ūdens metāla caurules, centrālapkures radiatori u. c.

6. Atceries:  kad tu ieslēgsi televizoru, tad uz alumīnija folijas uzkrāsies liels statiskās elektrības lādiņš, tādēļ nekādā gadījumā nepieskaries pielīmētai alumīnija folijai, kamēr televizors ir ieslēgts. Pabrīdini par to arī citus eksperimentā iesaistītos cilvēkus.

7. Ieslēdz televizoru un pēc īsa brīža ar elektrību nevadošu priekšmetu iekustini iekarināto alumīnija lodīti, lai kustības rezultātā tā pieskartos bundžiņai, kura ar vadu ir pievienota pie televizora. Novēro, kā darbojas zvanīšana pa bundžām.

8. Nomaini attālumu starp bundžiņām un pamaini lodītes masu. Novēro, kas no tā mainās!

Skaties video: