Optiskie mērījumi

Situācijas apraksts

Pēc dzimšanas dienas pasākuma Ilze nolēma, ka bildes ierakstīs diskā un uzdāvinās draugiem. Ieejot veikalā, pie disku plauktiņa meitene izvēlējās vienu CD un DVD disku. Zināms, ka DVD var ierakstīt vairāk informācijas. Bet kāpēc, ja pēc izmēra tie neatšķiras? Ilze devās pie pārdevēja, un viņš paskaidroja, ka katram diska veidam atšķiras ieraksta celiņu daudzums. Interesanti, kā atšķiras celiņu izmēri CD un DVD diskiem?

Pētāmā problēma

Kā atšķiras attālums starp diviem celiņiem uz CD un uz DVD diska?

Darba piederumi

Lāzerrādāmkociņš, kartons, CD un DVD diski, balta lapa

Darba gaita

1.  Kartona vienā pusē uzlīmē baltu papīru, bet tā centrā izdur nelielu caurumiņu. Nostiprini kartonu uz pamatnes.

2. Novieto CD vai DVD disku aiz kartona. Gaisma izies cauri caurumam, atstarosies no diska, un uz baltā ekrāna būs redzama interferences aina.

Ierīces shēma

3. Ieslēdz lāzera gaismu un nomēri attālumu starp interferences maksimumiem!

4. Izmantojot izteiksmi  d = λka/s, aprēķini, kāds ir attālums starp diska celiņiem!

   λ- lāzera viļņa garums, m

   k - difrakcijas spektra kārta

   a - attālums no CD vai DVD diska līdz ekrānam, m

   s - attālums no centrālā maksimuma līdz interferences maksimumam attiecīgajā spektra
        kārtā, m

5. Veic atkārtotus mērījumus un nosaki vidējo attālumu starp datu celiņiem!

Domā un dari pats!

Kā atšķiras celiņu platums CD un DVD diskam?

Vai DVD diska celiņa platumu iespējams noteikt vienlīdz precīzi kā CD diskam? Kādi ierobežojumi varētu pastāvēt?

Kādas ir celiņu skaita un noteikšanas precizitātes atšķirības starp diskiem, kurus apzīmē ar DVD R un DVD RW?

 

Nofilmē savu darba procesu, iegūtos rezultātus un secinājumus!

Izveidoto video nosauc optiskiemērījumi_vards.uzvards un nosūti uz info@fizmix.lv

vai

nofotografē savu darba procesu un iegūtos rezultātus! Izveido Word dokumentu, kurā ievieto labākos attēlus ar skaidrojumiem, apraksti darbā iegūtos rezultātus un secinājumus.

Izveidoto rakstu nosauc optiskiemērījumi_vards.uzvards, nosūti uz info@fizmix.lvun iegūsti 50 punktus!