Kāpēc Saulrietā Saule ir sarkana?

Situācijas apraksts

Fizika apgalvo, ka Saule ir balta, lai gan bērnībā mēs visi zīmējam Sauli dzeltenu. Ikdienā Sauli mēs neredzam baltu, bet gan kādā citā krāsā atmosfēras dēļ. Daļa Saules gaismas atmosfērā izkliedējas, un mēs redzam tās gaismas krāsu, kura ir palikusi neizkliedēta.

Pētāmā problēma

Kā atmosfēras gaismas izkliedēšanas īpašības ietekmē Saules krāsu, kuru redz cilvēki? 

Darba piederumi

Garens caurspīdīgs taisnstūrveida trauks, spožs lukturis, ūdens un piens.

Darba gaita

1. Piepildi izvēlēto tauku ar ūdeni un novieto uz horizontālas virsmas.

2. Pievieno ūdenim pa nelielam daudzumam piena un samaisi. Jo mazāks trauks, jo mazāku piena daudzumu vajag pievienot traukam. Paralēli  piena pievienošanai novieto ieslēgtu lukturi vienā trauka malā un novēro kādā krāsā izskatās luktura gaisma trauka otrā pusē.

3. Kamēr pamazām palielini piena saturu traukā ar ūdeni, tikmēr novēro kā mainās luktura gaismas krāsa.

4. Ja piens ir pievienots par daudz un nevar redzēt lukturi cauri traukam, tad eksperimentu sāk no jauna.

Domā un dari pats!

Kā mainās luktura gaismas krāsa izejot caur trauku ar šķidrumu atkarībā no pievienotā piena daudzuma?

Ko var izmantot eksperimentam piena vietā?

Skaties video