Blīvuma stabs

Skaties video

Situācijas apraksts

Ja tankkuģa vai naftas platformas avārijas laikā atklātos ūdeņos izplūst nafta, tad tā vienmēr veido milzīgu plankumu uz ūdens virsmas. Nafta peld pa ūdens virsu, jo naftas blīvums ir mazāks nekā ūdens blīvums. Arī eļļa peld pa ūdens virsu, jo eļļas blīvums ir mazāks nekā ūdenim.

Pētāmā problēma

Kā var salīdzināt vairāku šķīdumu blīvumu vienā traukā?

Darba piederumi

glāze, garens caurspīdīgs trauks, kokteiļa salmiņi, krāsvielas, vismaz 5 dažādi šķidrumi,  piemēram, ūdens un eļļa, dažāda blīvuma priekšmeti, ko iegremdēt blīvuma stabā, piemēram, zirņi, tomāts, graudi, skrūve u.c.

Darba gaita

1. Izvēlies vismaz  5 dažādus tev pieejamus šķidrumus. Vēlams izvēlēties tādus šķidrumus, kuri savā starpā grūti sajaucas.

2.  Savā starpā salīdzini visu šķidrumu blīvumus, salejot tos kopā glāzē. Sarindo izvēlētos šķidrumus no visblīvākā līdz vismazāk blīvam šķidrumam.

3. Ja vairāku šķidrumu krāsas nav košas vai ir līdzīgas, tad iekrāso šķidrumus.

4. Garenā traukā uzmanīgi ielej visus izvēlētos šķidrumus pēc kārtas, sākot ar visblīvāko šķidrumu, tā, lai izveidotos slāņains šķidruma stabs. Lai šķidrumi mazāk sajauktos un šļakstītos, izmanto kokteiļa salmiņu, pa kuru šķidrumu lēnām notecini vēlamā vietā.

5. Iemet dažādus priekšmetus, piemēram, vīnogu un kukurūzas graudu, izveidotajā blīvuma stabā un pārbaudi, līdz kuram līmenim nogrims katrs izvēlētais priekšmets.

Domā un dari pats!

Nofilmē savu darba procesu, iegūtos rezultātus un secinājumus!

Izveidoto video nosauc blivumastabs_vards.uzvards un nosūti uz info@fizmix.lv

vai

nofotografē savu darba procesu un iegūtos rezultātus! Izveido Word dokumentu, kurā ievieto labākos attēlus ar skaidrojumiem, apraksti darbā iegūtos rezultātus un secinājumus.

Izveidoto rakstu nosauc blivumastabs_vards.uzvards, nosūti uz info@fizmix.lv un iegūsti 50 punktus!