Mūsdienu skrejošajā dzīves ritmā ir svarīgi ne tikai tas, ka tiek padarīts mehānisks darbs, bet arī ātrums, kādā tas notiek. Mehāniska darba veikšanas ātrumu raksturo jauda (1. attēls). Ja laika momentā t tiek vienmērīgi padarīts darbs A, tad jaudu N aprēķina pēc formulas N = A :t. Jaudas mērvienība ir vats (W).

1.att. Mūsdienās ar automašīnu sasniegt 100 km/h lielu ātrumu nav nekas īpašs, tomēr ir cilvēki, kas šo ātrumu vēlas sasniegt pēc iespējas ātrāk, tādēļ viņi izvēlas automašīnas ar jaudīgākiem dzinējiem

Ja norisinās vienmērīga kustība ar ātrumu v, tad jaudas izteiksmi var pārrakstīt kā N = A : t = F . s : t , tātad N = F . v. No šīs izteiksmes saprotams, ka jauda ir proporcionāla ātrumam (2. att.). Tieši tādēļ, jo lielāku ātrumu ir nepieciešams attīstīt transporta līdzeklim, jo lielākas jaudas motors jāizvēlas.

2.att. Braucot ar konstantu ātrumu, transporta līdzekļa vilcējspēks kompensē berzes un pretestības spēkus, un, ja šie pretestības spēki paliek nemainīgi, tad transporta līdzekļa jauda ir proporcionāla ātrumam

Praksē ir ļoti grūti noturēt vienmērīgu ātrumu, turklāt agresīvi auto vadītāji arī ir tikai cilvēki, un viņus dažkārt moka ziņkāre, cik lielu jaudu viņi ir attīstījuši ar savu spēkratu, tādēļ lieto jēdzienu vidēja jauda Nvid. ko iegūst, ja paveikto darbu izdala ar laika momentu, kurā tas veikts: Nvid. = ∆A : ∆t.

3.att. Ikdienā braucot pa pilsētu, uzturēt vienmērīgu ātrumu ir faktiski neiespējami luksoforu, sastrēgumu un citu faktoru dēļ. Šādā gadījumā ērti ir aprēķināt automašīnas vidējo jaudu

Kādēļ motociklus sacensībās iedala kategorijās pēc motora tilpuma?

Motocikli ar lielāku motora tilpumu ir smagāki
Lielāks motora tilpums nozīmē lielāku manevrēšanas spēju
Atšķirīgs ir motora padarītais darbs laika vienībā
Visas iepriekš minētās atbildes ir pareizas