Mehānika Ķermeņu kustība

Kādu dienu ielas vingrotājs nolēma iestudēt vingrošanas priekšnesumu, kura laikā viņš pārvietojas no vienas centrālā stacijas laukuma malas līdz otrai. Vingrotājam tas ļoti labi izdevās, tomēr, lai arī katru reizi vingrotājs izpildīja vienas un tās pašas kustības pa vienu un to pašu trajektoriju, atšķīrās laiks, kas tika patērēts, lai nokļūtu no kustības sākuma līdz kustības beigu punktam. Kādēļ varēja rasties šādas atšķirības?

Ja ātrumu nosaka kādā noteiktā laika momentā vai trajektorijas punktā, tad to sauc par momentāno ātrumu (1.att.), savukārt, ja ātrumu nosaka kādam veiktajam ceļa posmam, tad to sauc par kustības vidējo ātrumu šajā posmā.

Momentānais ātrums ir vektoriāls lielums, to raksturo gan virziens, gan arī skaitliskā vērtība. 

1. att. Ielu vingrotāji priekšnesuma laikā izpilda dažādas kustības,

kuras raksturo dažādi izpildes ātrumi, līdz ar to vingrotāja momentānais ātrums dažādos trajektorijas punktos ir atšķirīgs.

Dažādu ātrumu piemēri:


2. att. Ātrumi var būt ļoti dažādi. Gaismas kustas ar 2`000`000`000`000`000`000 reizes lielāku ātrumu nekā kontinenti 

 

Pārbaudi savas zināšanas un aizpildi testu ŠEIT!

 Vai ātrumu var noteikt kāda noteiktā kustības trajektorijas punktā?