Trešais Ņūtona likums nosaka, ka, mijiedarbojoties diviem ķermeņiem, tie viens uz otru iedarbojas ar pēc moduļa vienādu, bet pretēji vērstu spēku (1. att.). Tas nozīmē, ka katrā mijiedarbībā ir iesaistīts spēku pāris, kurā katrs no spēkiem darbojas uz vienu no mijiedarbībā iesaistītajiem ķermeņiem. 

1.att. Stumjot mašīnu, cilvēks uz to iedarbojas ar noteiktu spēku, savukārt mašīna darbojas pretī cilvēkam tieši ar tādu pašu, tikai pretēji vērstu spēku

Trešais Ņūtona likums dabā

Trešais Ņūtona likums apraksta to, kādēļ putni var lidot. Putnam lidojot (7. att.), tas ar katru spārnu vēzienu iedarbojas uz apkārt esošajām gaisa masām. Trešais Ņūtona likums atklāj, ka gaisa masas ar tādu pašu spēku darbojas pretim, un līdz ar to putns var noturēties gaisā.

2.att. Lai gan putniem visticamāk nav ne jausmas, ka Ņūtons aptuveni pirms 400 gadiem ir definējis kustības likumus, tieši trešais Ņūtona likums ir tas, ka nosaka putnu spēju lidot

Kosmoss ir praktiski tukša telpa, kurā nav pret ko atdurties, lai iegūtu virzošo spēku.

Kādā veidā tiek vadīti kosmosa kuģi?

1) Kosmosa kuģis ir jāievirza pareizajā trajektorijā, kamēr tas vēl atrodas Zemes atmosfērā, jo pēc tam manevrēt vairs nav iespējams.

2) Kosmosa kuģi ir iespējams vadīt, ja tiek sadedzināta degviela un izplūdes gāzes tiek virzītas pretēji vēlamajam kustības virzienam.

3) Kosmosā ir apgabali, kuros ir sastopami daļiņu sablīvējumi, manevrēšanai tiek izmantoti šie apgabali.

Kosmosa kuģis var manevrēt kosmosā vairākos veidos: ir iespēja izmantot apkārt esošu ķermeņu gravitācijas lauku, Saules tuvumā var izmantot Saules vēja radīto spēku, bet, ja vēlamo manevru nav iespējams veikt ne ar vienu no minētajiem veidiem, tad var izmantot reaktīvo kustību, ko apraksta trešais Ņūtona likums. Sadedzinot degvielu, izplūdes gāzes tiek virzītas laukā noteiktā virzienā. Izplūdes gāzu molekulas mijiedarbojas ar pašu kosmosa kuģi, līdz ar to uz kosmosa kuģi tiek radīts spēks, kas virzīts pretēji izplūdes gāzu virzienam (3. att.).

Izmēģini interesantu spēlīti, kurā jānosēdina kosmosa kuģis!

3.att. Degvielas sadedzināšanas rezultātā radušos izplūdes gāzu izvadīšana noteiktā virzienā nodrošina to, ka kosmosa kuģis kustas izplūdes gāzēm pretējā virzienā. To sauc par reaktīvo kustību.

Izmantojot kādu šaujamo ieroci, ir jārēķinās, ka, izšaujot lodi, ierocis tiek pakļauts atsitienam. Tas rodas tādēļ, ka šaujampulvera eksplozijas rezultātā gāzes kustas virzienā uz stobra izeju, bet atbilstoši trešajam Ņūtona likumam uz ieroci darbojas pretēji vērsts spēks. Cik liels ir izšautās lodes paātrinājums, salīdzinot ar ieroča atsitiena paātrinājumu?

Pēc trešā Ņūtona likuma šie paātrinājumi ir vienādi, bet pretējos virzienos vērsti
Lodes paātrinājums ir lielāks
Paātrinājums ir mazāks