Elektriskās strāvas darbs un jauda

Kurš no šiem teikumiem visprecīzāk raksturo, kas ir strāvas jauda?

Strāvas jauda ir vienāda ar strāvas izdalīto siltuma daudzumu vadā
Strāvas jauda ir apgriezti proporcionāla strāvas paveiktajam darbam A laika momentā t
Strāvas jauda ir vienāda ar laika intervālā t veiktā darba A attiecību pret šo laika intervālu
Strāvas jauda ir vienāda ar laikā t veikto darbu