Elektriskās strāvas darbs un jauda

Caur spuldzi plūst līdzstrāva. Vai brīvajiem elektroniem pirms un pēc iziešanas caur spuldzes kvēldiegu ir viena un tā pati enerģija?

Jā, jo ķēdē plūst nemainīgi stipra strāva
Jā, jo to enerģija nemitīgi tiek papildināta no strāvas avota
Nē, jo elektroni visu savu enerģiju atdod kvēldiegam
Nē, jo elektroni daļu savas enerģijas atdod kvēldiegam