Vielu fizikālās īpašības

Stikla traukā ielej nedaudz ūdens un noslēdz ar gumijas korķi. Korķī cieši iestiprina caurulīti, kuras galu iemērc ūdenī. TraukaImage tuvumā novieto kvēlspuldzi. Pētāmā problēma ir: „Kā kvēlspuldzes novietojums ietekmē ūdens līmeni caurulītē?” Uzraksti fizikāli pamatotu hipotēzi un pētījuma lielumus!

Hipotēze:

Pētījumā izmantotie lielumi:

neatkarīgais –

atkarīgais –

 

Hipotēze ir pieņēmums, kurā uz vairāku faktu pamata secināta kāda objekta, sakarības vai parādības cēloņa esamība, turklāt šis secinājums nav uzskatāms par neapstrīdamu (Latviešu literārās valodas vārdnīca, Apgāds "Zinātne", 1972—1996). Hipotēzei jābūt pārbaudāmai praktiskā pētniecības darba izpildes gaitā.

Faktiski jau eksāmena uzdevumā ir pateikts priekšā, ka sakarība jāmeklē starp “kvēlspuldzes novietojumu” un “ūdens līmeni caurulītē”. Skaidrs arī, ka kvēlspuldzes novietojuma maiņa ietekmēs ūdens līmeni caurulītē, nevis otrādi. Tāpēc attālums starp kvēlspuldzi un kolbu ir neatkarīgais lielums, bet ūdens līmenis caurulītē – atkarīgais lielums. Bieži hipotēzi raksta formā “ja tiks darīts ... (paredzot neatkarīgā lieluma maiņu), tad notiks/nenotiks ... (prognozē atkarīgā lieluma maiņu un tās raksturu). Tātad faktiski hipotēzē ir jāapraksta sakarība starp neatkarīgo un atkarīgo lielumiem.

Uzdevumā var uzrakstīt sekojošas fizikāli pamatotas hipotēzes:

  • ja attālums starp kvēlspuldzi un trauku samazinās, tad ūdens līmenis caurulītē paaugstināsies;
  • ja attālums starp kvēlspuldzi un trauku palielinās, tad ūdens līmenis caurulītē pazemināsies.

Daži piemēri pēc struktūras pareizajām, bet fizikāli nepamatotām hipotēzēm:

  • ūdens līmenis caurulītē nav atkarīgs no attāluma starp kvēlspuldzi un trauku;
  • ja attālums starp kvēlspuldzi un trauku samazinās, tad ūdens līmenis caurulītē samazinās;
  • ja attālums starp kvēlspuldzi un trauku palielinās, tad ūdens līmenis caurulītē paaugstinās.

Nepareiza hipotēze pēc struktūras, jo nav prognozēts, kas notiks: 

  • ūdens līmenis caurulītē ir atkarīgs no attāluma starp kvēlspuldzi un trauku.

 

Pētījumā izmantotie lielumi:

neatkarīgais – attālums starp kvēlspuldzi un trauku

atkarīgais – ūdens līmenis caurulītē

Vērtēšanas kritēriji

Izvirza fizikāli pamatotu hipotēzi – 1 punkts.

Izvirza neatkarīgo un atkarīgo pētījuma lielumu – 1 punkts.