Vielu fizikālās īpašības

Vienādos traukos ielēja dažādus šķidrumus, kuriem pievadīja vienādu siltuma daudzumu. Šķidrumu masa \(m\) un temperatūras izmaiņa \(\Delta t\) ir atšķirīga.
Image
Sarindo šķidrumus A, B un C pēc to īpatnējās siltumietilpības, sākot ar šķidrumu, kura īpatnējā siltumietilpība ir vislielākā!
Paskaidro, kā tu to noskaidroji!

Uzdevuma atrisinājums pieejams video formātā un rakstiski.

 

Pievadīto siltuma daudzumu \(Q\) nosaka pēc formulas \(Q=cm\Delta T\), kur \(c\) – šķidruma īpatnējā siltumietilpība, \(m\) – šķidruma masa, \(\Delta T\) – šķidruma temperatūras izmaiņa. Temperatūras izmaiņa gan kelvinos, gan Celsija grādos ir vienāda.
Izsaka īpatnējo siltumietilpību \(c=\frac{Q}{m\Delta T}\). Ievieto skaitliskās vērtības, siltuma daudzums \(Q\) ir nemainīgs parametrs visos trijos gadījumos.

Aprēķini
Koeficientu pirms \(Q\)  izsaka normālformā, atstājot divus zīmīgos ciparus.
Šķidrums A.  
\(c_\mathrm{A}=\frac{Q}{m\Delta T}=\frac{Q}{0,45\cdot 65}\approx\frac{Q}{29,3}\approx 3,4\space\cdot 10^{-2}Q\)
Šķidrums B.   
 \(c_\mathrm{B}=\frac{Q}{m\Delta T}=\frac{Q}{0,35\cdot 81}\approx\frac{Q}{28,4}\approx 3,5\space\cdot 10^{-2}Q\)
Šķidrums C.  
 \(c_\mathrm{C}=\frac{Q}{m\Delta T}=\frac{Q}{0,38\cdot 54}\approx\frac{Q}{20,5}\approx 4,9\space\cdot 10^{-2}Q\)

\(\frac{Q}{20,5}>\frac{Q}{28,4}>\frac{Q}{29,3}\)  vai   \(4,9\cdot 10^{-2}Q>3,5\cdot 10^{-2}Q>3,4\cdot 10^{-2}Q\).

Sakārto šķidrumus īpatnējo siltumietilpību dilstošā secībā: C; B; A. 
 

Uzdevuma izpilde eksāmenā - 65,3%.

Vērtēšanas kritēriji

Pamatojumā tieši vai netieši izmanto siltuma daudzuma aprēķināšanas izteiksmi, vielu sildot – 1 punkts.
Parāda aprēķinu gaitu vismaz vienā piemērā – 1 punkts.
Sakārto šķidrumus īpatnējās siltumietilpības dilstošā secībā – 1 punkts.