Vielu fizikālās īpašības

Grafikā attēlota ledus temperatūras maiņa, to sildot.

Kurš posms attēlo ūdens silšanu, kurš – ledus kušanu un kurš – ledus silšanu?

Kāpēc temperatūra posmā BC nemainās, lai gan viela saņem siltuma daudzumu no apkārtnes?

Punkts A raksturo vielas sākuma stāvokli. Ledus sākuma temperatūra ir  \(-20\space^{\mathrm o}\mathrm C\). Posms AB atbilst ledus sasilšanai no \(-20\space^{\mathrm o}\mathrm C\) līdz \(0\space^{\mathrm o}\mathrm C\). Posmā BC attēlota ledus kušana, šajā posmā ledus temperatūra nemainās. Posmā CD vielas temperatūra paaugstinās, notiek ūdens sasilšana.

Posmā BC siltuma daudzums ledum tiek pievadīts, bet ledus temperatūra nemainās. Ledus ir kristāliskā viela, tā kristālrežģa mezglu punktos atrodas ūdens molekulas, kas var tikai svārstīties ap līdzsvara stāvokli. Savukārt ūdenī molekulas var haotiski pārvietoties viena pret otro. Tādēļ posmā BC pievadītais siltuma daudzums tiek izmantots ledus kristāliskā režģa sabrukšanai. Var teikt, ka pievadītais siltums tiek izmantots agregātstāvokļa maiņai. 

Vērtēšanas kritēriji

Pēc grafika atpazīst posmus un pieraksta katram posmam tam atbilstošo nosaukumu – 1 punkts.

Zina, ka ledus ir kristāliska viela. Skaidro temperatūras nemainīšanos ledus kušanas laikā ar kristāliskā režģa sabrukšanai nepieciešamo siltuma daudzumu – 1 punkts.