Vielu fizikālās īpašības

Ūdens virsmas spraigums

Elastīgā ūdens plēve

Skaties video!

Situācijas apraksts


Cik daudz ūdens iespējams ieliet atvērtā viena litra traukā? Vienu litru? Nē – patiesībā atvērtā traukā iespējams ieliet mazliet vairāk par litru. Ūdens molekulas daudz spēcīgāk mijiedarbojas savā starpā nekā ar apkārtējās vides molekulām, radot virsmas spraiguma spēku, un tādējādi ūdeni var ieliet ar „kaudzīti”. Pielej pilnu glāzi līdz malām ar ūdeni, un pamēģini, vai glāzē iespējams vēl ko ielikt tā, lai ūdens nelītu gar malām. Veic eksperimentu ar monētām!  

Pētāmā problēma

Kā glāzes diametrs ietekmē monētu skaitu, ko var iemest pilnā glāzē?
Kā monētas diametrs ietekmē ūdens tilpumu, kas noturas izliekts virs monētas virsmas?

Darba piederumi

Ūdens, dažādu diametru monētas, pipetes, ziepes, dažādu diametru glāzes.

Image

Darba gaita

1.  Nomēri dažādu monētu diametru. Uz katras monētas virsmas pilini ūdeni un saskaiti, cik pilienu noturas uz tās, nenolīstot gar malu. Kā mainās uzpilināto ūdens pilienu skaits atkarībā no monētas diametra?

2. Divās dažādu diametru glāzēs ielej ūdeni līdz malām. Abās glāzēs pēc kārtas met tās pašas monētas, līdz ūdens sāk līt pāri malām. Kā glāzes augšdaļas diametrs ietekmē eksperimentam nepieciešamo monētu daudzumu? Vēlams izmantot viena nomināla monētas.
3. Kā izmainās rezultāts, ja ūdenim pievieno nedaudz ziepju?