Vielu fizikālās īpašības

Virsmas spraigums

Situācijas apraksts

2009. gadā Semsems Bablmens jeb Burbuļvīrs izpūta pasaulē lielāko brīvi lidojošo ziepju burbuli aptuveni 6 metru platumā. To izpūst viņam izdevies, izmantojot 20 gadu laikā izstrādātu slepenu formulu. Burbuļvīrs apgalvo, ka vissvarīgākais esot ziepju šķidruma sastāvs. Kā zināms, ziepju pievienošana šķīdumam samazina šķidruma virsmas spraigumu, taču padara to stabilāku un ļauj izstiepties, kad parastos apstākļos burbulis plīstu. Interesanti, no kādiem sadzīves mazgāšanas līdzekļiem varētu iegūt vislielākos ziepju burbuļus?

Pētāmā problēma

No kāda mazgāšanas līdzekļa var iegūt vislielākos ziepju burbuļus?

Darba piederumi

5 veidu mazgāšanas līdzekļi, salmiņš, plastmasas caurulīte ar lielāku diametru nekā salmiņam,  glāzes, ūdens, cukurs.

Darba gaita

1. Izvēlies 5 dažādus mazgāšanas līdzekļus un nelielos trauciņos ielej to paraugus vienādā daudzumā.

2. Katru mazgāšanas līdzekli atšķaidi ar ūdeni vienādā daudzumā un rūpīgi samaisi.

3. Caur salmiņu uzpūt vairākus ziepju burbuļus, centies tos iegūt pēc iespējas lielākus.

4. Teorija apgalvo, ka, pievienojot ziepjūdenim cukuru, var iegūt lielākus ziepju burbuļus.

Pārbaudi šo teoriju praktiski!

Domā un dari pats!

Kā mainās ziepju burbuļa lielums, ja to pūš caur lielāka diametra salmiņu vai caurulīti?

No kāda mazgāšanas līdzekļa var iegūt vislielākos ziepju burbuļus? Kurš mazgāšanas līdzeklis tavuprāt ir nederīgs ziepju burbuļu veidošanai?

Nofilmē vai nofotogrāfē savu darba procesu, iegūtos rezultātus un secinājumus! Izveido Word dokumentu, kurā ievieto labākos attēlus ar skaidrojumiem, apraksti darbā iegūtos rezultātus un secinājumus.

vai

Izveidoto rakstu nosauc virsmasspraigums_vards.uzvards un nosūti uz info@fizmix.lv un iegūsti 50 punktus!