Zīmējumā attēlota daļa no atoma enerģijas līmeņiem. Ar bultiņām norādītas elektronu pārejas.

Image

Kuras elektronu pārejas atbilst situācijai, kad atoms absorbē fotonu?

Kurā elektrona pārejā atoms izstaro fotonu ar lielāko enerģiju?

Atoms var gan izstarot fotonu, gan absorbēt fotonu. Shēmā parādīti atoma enerģijas līmeņi.

Lai atoms pārietu no zemāka enerģijas līmeņa uz augstāku, ir nepieciešama enerģija, kas vienāda ar šo līmeņu enerģiju starpību. Šo enerģiju atoms iegūst, absorbējot gaismas kvantu jeb fotonu. Eksāmena uzdevumā elektronu pārejās 1 un 3 atoms absorbē fotonu.

Enerģijas pārejā 2 tiks izstarots fotons ar lielāku enerģiju, jo šo līmeņu enerģiju starpība ir vislielākā – bulta ir visgarākā.

Atbilde: Atoms absorbē fotonu pārejās 1 un 3. Atoms izstaro fotonu ar lielāku enerģiju pārejā 2.

 

Vērtēšanas kritēriji

Analizē zīmējumā attēlotos enerģijas līmeņus un pārejas un secina, kuras pārejas atbilst fotona absorbcijai atomā – 1 punkts.

Analizē zīmējumā attēlotos enerģijas līmeņus un pārejas, salīdzina enerģiju starpības un secina, kura līnija atbilst lielākajai izstarotā fotona enerģijai – 1 punkts.

Skolēnu risinājumu un to vērtējumu piemēri

1. piemērs: risinājums novērtēts ar 2 punktiem

Image

2. piemērs: risinājums novērtēts ar 1 punktu

Image

3. piemērs: risinājums novērtēts ar 0 punktiem

Image