Ar baltajiem kvadrātiem attēlots labirints. Tajā atrodas gaismas avots (lāzers). Katrā baltajā rūtiņā pa diagonāli var novietot plakanu spoguli.

Image

Kā jānovieto spoguļi labirintā, lai lāzera stars nonāktu līdz ekrānam? Viens spogulis jau ir attēlots, iezīmē pārējos spoguļus tikai tajās rūtiņās, kurās tie nepieciešami! Dotajā zīmējumā uzzīmē viena gaismas stara gaitu no lāzera līdz ekrānam!

Uzdevumā prasīts attēlot tika viena gaismas stara gaitu, norādot arī stara virzienu. Saskaņa ar gaismas atstarošanas likumu, lāzera staram atstarojoties no spoguļa, krišanas leņķis ir vienāds ar atstarošanās leņķi.

Lai varētu uzzīmēt no spoguļiem atstarotos starus, stara krišanas punktos jāzīmē perpendikuli pret spoguļu virsmām.

Viens no iespējamiem risinājuma variantiem - vispirms izzīmēt gaismas stara posmus, izmantojot doto spoguli, lāzeru un ekrānu (1. att.). Pēc tam savienot gaismas stara posmus, izveidojot  vienu lauztu līniju (2. att.).

Pēdējais solis – uzzīmēt četrus spoguļus rūtiņās, kur gaismas stars maina virzienu, un perpendikulus atstarošanas punktos (lai pārliecinātos, ka krišanas leņķis ir vienāds ar atstarošanas leņķi). Norādīt stara virzienu (3. att.).

 

 

 

 

 

 

Vērtēšanas kritēriji

Vērtē līmeņos:

attēlo četrus spoguļus, uzzīmē viena stara gaitu, krišanas punktos uzzīmē perpendikulu pret spoguli, norāda stara virzienu, zīmējumus veic precīzi – 3 punkti;

pieļauj vienu nelielu kļūdu vai neprecizitāti, piemēram, neuzzīmē perpendikulus stara krišanas punktā – 2 punkti;

pieļauj divas nelielas kļūdas vai neprecizitātes, piemēram, krišanas un atstarošanas leņķi nav vienādi, nav uzzīmēts stara virziens – 1 punkts;

zīmējums paviršs, nav izprasta gaismas atstarošana, nav ievēroti uzdevuma nosacījumi – 0 punkti.