Alise naktī vēroja Mēnesi. Viņa nodomāja, ka Mēness izstaro gaismu.
Image
Izskaidro, kāpēc naktī cilvēks var redzēt Mēnesi! Lieto atbilstošus fizikas terminus!

Uzdevuma atrisinājums pieejams video formātā un rakstiski.

 

Alises doma par Mēnesi nav pareiza. Mēness ir vienīgais dabiskais Zemes pavadonis. Mēness pats gaismu neizstaro. Cilvēks var redzēt Mēnesi tādēļ, ka Saule, lai gan naktī nav redzama, tomēr spīd un apgaismo Mēness virsmu. Apmēram 7% starojuma atstarojas no Mēness virsmas. Atstarotā gaisma izplatās caur vakuumu un Zemes atmosfēru, un daļa atstarotās gaismas nokļūst cilvēka acīs, izraisot redzes sajūtu. 

Uzdevuma izpilde eksāmenā - 80,8%.

Vērtēšanas kritēriji

Vērtē līmeņos
Lieto fizikas terminus un izskaidro, kāpēc naktī cilvēks var redzēt Mēnesi. Skaidrojums ir zinātnisks un sniedz atbildi uz jautājumu – 3 punkti.
Skaidrojums ir nepilnīgs, tajā norādīts tikai gaismas avots Saule un process – atstarošanās, taču nekas nav skaidrots, kā stari nokļūst līdz novērotājam – 2 punkti.
Skaidrojums ir nabadzīgs, termini lietoti neprecīzi – 1 punkts.
Skolēns jaucas terminu lietojumā vai neatbild uz jautājumu – 0 punkti.