Spiede un materiālu izturība

Situācijas apraksts

Katram materiālam ir sava izturības robeža, kuru pārsniedzot materiāls sabrūk – pārtrūkst vai saplīst. Turklāt ir svarīgi, kā materiāls tiek noslogots jeb kādā veidā uz materiālu iedarbojas ārējs spēks. Ir materiāli, kuri ir izturīgi, ja tos stiepj vai spiež, bet neizturīgi, ja tos liec. Tāds, piemēram, ir stikls. Ja materiāls viegli sabrūk, izdarot niecīgas deformācijas, tad tas ir trausls. 

Pētāmā problēma

Kā nomērīt spēku, kas nepieciešams, lai saspiestu dažādus priekšmetus? 

Darba piederumi

divi koka dēļi – aptuveni 2 cm biezi, 5 cm  plati un par 10 cm garāki nekā izvēlēto svaru platums;

divas apmēram 12 cm garas skrūves ar uzgriežņiem;

saspiežami paraugi, piemēram, kukurūzas pārsla, kartupeļa gabaliņš, zīle, kastanis, rieksts u.c.;

svari, vēlamais mērapjoms – līdz 120 kg/1200N 

Darba gaita

Izveido attēlā redzamo konstrukciju. 

Novieto zem spiedes paraugu, pievelc skrūves, lai augšējais dēlītis pieskaras paraugam, bet to vēl nedeformē. Šajā stāvoklī nonullē svarus, lai precīzi redzētu pielikto spēku.

Uzmanīgi savelc skrūves, līdz paraugs ir sabrucis.

Izvēlies vismaz 5 ķermeņus, pārbaudi, kāds saspiešanas spēks nepieciešams, līdz tie sabrūk!

Pārbaudi, kā  materiāla izturību pret spiedi ietekmē materiāla izmēri!

Skaties video: