Ūdens raķete

Situācijas apraksts

F. Canders 20. gadsimta sākumā, savu skolotāju iedvesmots, ir meklējis, kā izveidot raķeti stapplanētu lidojumiem. Viņš kļuva par slavenu pētnieku un raķešbūves pionieri, kurš pirmais izveidoja raķeti ar šķidro degvielu un veica daudzus mēģinājumus, sākot ar 1931. gadu. Viņa eksperimenti un pētnieciskie darbi bija ļoti nozīmīgi raķešu attīstībā.

Pētāmā problēma

Kāda ir ūdens raķetes korpusa tilpuma un izmantotā ūdens tilpuma optimālākā attiecība, lai raķete sasniegtu vislielāko augstumu?

Darba piederumi

1,5 vai 2 lPET pudele, pumpis, gumijas vai šampanieša korķis, statīvs pudeles turēšanai, ūdens.

Darba gaita

1. Pumpja šļaukai galā pievieno gumijas vai šampanieša korķi tā, lai ar to blīvi varētu noslēgt pudeles kaklu un pumpēt gaisu iekšā pudelē.

2. Pudelē ielej ūdeni un pievieno pumpi, iespiežot korķi pudeles kaklā. Korķis ir jāiespiež pietiekami stingri, lai pudelē varētu iepumpēt pietiekami lielu daudzumu gaisa, bet ne pārāk stingri, lai spiediena rezultātā pudele spētu atdalīties no korķa un aizlidot.

3. Pudeli novieto vertikāli ar korķi uz leju tā, lai tā stabili stāvētu. Šim mērķim var izveidot speciālu statīvu vai arī izmantot vairākus ķieģeļus vai arī citus smagus priekšmetus.

4. Palaižot paštaisīto raķeti, ievēro drošību! Izvēlies atbilstošu vietu, kur veikt eksperimentu – pļavu vai lielu laukumu. Palaišanas brīdī raķeti nekādā gadījumā nedrīkst turēt rokās, un tiešā raķetes tuvumā nedrīkst atrasties citi cilvēki. Pirmo reizi raķeti vēlams laist nelielā leņķī prom no sevis, lai pārbaudītu, cik tālu raķete lido.

5. Izdomā, kā var noteikt, kādā augstumā raķete ir uzlidojusi!

6. Maini iepildītā ūdens daudzumu raķetē un pārbaudi, kāda ir raķetes tilpuma un šķidruma optimālākā attiecība, lai raķete sasniegtu vislielāko augstumu.

Domā un dari pats!

Izdomā, kā varētu uzlabot raķetes konstrukciju, lai tā spētu uzlidot vēl augstāk.

Skaties video:

Pārbaudi savas zināšanas un aizpildi testu par atvasinātajiem spēkiem ŠEIT