RGB krāsu sistēma

Situācijas apraksts

Mācoties fizikā par gaismu, Janu pārsteidz grāmatā rakstītais: “Lai iegūtu dzeltenu gaismu, ir jāsajauc sarkanā un zaļā.” Viņa jau kopš pamatskolas mākslas stundām zina, ka dzeltenā krāsa ir pamatkrāsa. To nevar iegūt no zaļās krāsas un nevienas citas krāsas, bet, sajaucot dzelteno krāsu ar zilo, iegūst zaļo. Vēlāk viņa noskaidroja, ka krāsu sajaukšanas un gaismas sajaukšanas pamatprincipi atšķiras. Gaismas krāsas sajaucas papildinoši jeb aditīvi, un šo principu lieto televizoros. Visizplatītākā aditīvā krāsu sistēma ir  RGB. Krāsvielu krāsas savukārt sajaucas izslēdzoši jeb substraktīvi, un šo principu lieto printeros. Visizplatītākā substraktīvā krāsu sistēma ir CMYK.

Pētāmā problēma

Kādas krāsas ir iespējams iegūt, izmantojot 3 pamatkrāsas gaismas –sarkanu, zaļu un zilu?

Darba piederumi

Līdzstrāvas avots (baterijas), dēlītis vai cita cieta pamatne, vadiņi, urbis, skrūves, līmlente, 3 vienāda stipruma gaismas avoti –sarkans, zaļš un zils, piemēram, gaismas diodes, un mazas pretestības rezistors.

Darba gaita

RGB krāsu sistēma

1. Izplāno, kā pie pamatnes piestiprināsi visus trīs gaismas avotus. Piemēram, ja izmanto gaismas diodes, tad dēlītī izurbj caurumus un nostiprina izvēlētās diodes vienā līnijā vai trijstūrī. Ievieto diodes izveidotajos urbumos un ar skrūvēm tās nostiprina.

2. Izvēlies atbilstošu barošanas avotu un nostiprini to pie dēlīša. Barošanas avotu ar savienotājvadiem pievieno gaismas avotiem. Atceries: izmantojot gaismas diodes, ir jāievēro diodes polaritāte –īsākā kājiņa ir mīnuss (-), un garākā ir pluss (+).

3. Ja diodes ir paredzētas izmantot pie atšķirīgiem spriegumiem, tad var lietot barošanas avotu ar lielāku spriegumu, nekā paredzēts gadījumā, ja elektriskajā ķēdē virknē pieslēdz rezistoru, kurš ierobežo strāvas stiprumu.

Domā un dari pats!

Tumšā telpā pārbaudi, kā izveidotā ierīce rada ēnu. Kādas krāsas gaismu iegūst, savienojot divas no esošajām pamatkrāsām? Cik dažādu krāsu šādi iespējams iegūt?

Kāda izskatīsies ēna, ja savieno visas trīs pamatkrāsas vienlaicīgi?

Skaties video