Stroboskops

Situācijas apraksts

Zigmāru Zinātniski interaktīvās izstādes laikā visvairāk samulsināja levitējošās ūdens piles mirgojošā gaismā.

“Kā ūdenspiles var levitēt?” viņš jautāja zāles pārzinim.

Zāles pārzinis atbildēja: “Priekšstatu, ka ūdens piles levitē, rada mūsu smadzenes, jo ar acīm redzam tikai daļu no patiesības. Katru reizi, kad uzplaiksnī gaisma, mēs iepriekšējās piles vietā redzam nākamo, bet mums šķiet, ka tas ir tas pats ūdens piliens.”

Zigmārs apdomājās un jautāja: “Vai tas nozīmē, ka tad, ja ieslēgtu nepārtrauktu gaismu, mēs redzētu, kā ūdens pilieni krīt?”

“Tieši tā!” atbildēja pārzinis: “Trika pamats ir mirgojoša gaisma, ko rada stroboskops!”

Pētāmā problēma

Kā diska rotācijas ātrums un caurumu skaits ietekmē stroboskopa uzplaiksnījumu biežumu?

Darba piederumi

Urbis, lukturis, līmlente, disks no kartona vai plāna finiera, zīmulis, nazis, lineāls.

Darba gaita

1. Pie urbja piestiprina lukturi urbšanas virzienā tā, lai luktura gals atrastos līdz ar urbja galu.

2. Nomēra attālumu no urbja rotācijas asij līdz luktura ārējai malai. No kartona vai plāna finiera izveido disku, kura rādiuss ir vismaz 1,5 reizes lielāks nekā attālums no rotācijas ass līdz luktura ārējai malai.

3. Diska centrā izurbj caurumu, lai tajā varētu iestiprināt zīmuli. Iestiprini zīmuli urbī un novieto uz zīmuļa izveidoto disku. Pārbaudi, kā disks griežas.

4. Izvēlies, cik lielu caurumu skaitu luktura spīdināšanai tu izveidosi diskā. Uz diska atzīmē vietas, kur izveidot caurumus, un ar nazi izgriez attiecīgo caurumu diskā. Atceries, ka caurumiem ir jābūt izvietotiem vienmērīgi uz diska. Piemēram, ja veido 3 caurumus, tad tos veido uz diska ik pēc 120 grādiem jeb apļa katrā trešdaļā.

5. Sagatavoto disku nostiprini uz zīmuļa. Ieslēdz lukturi un iedarbini urbi. Pavērs izveidoto stroboskopu pret kustīgiem priekšmetiem.

6. Stroboskopa darbību vislabāk var novērot pilnīgā tumsā, un ir vēlams izvēlēties gaišus kustīgus objektus, piemēram, cilvēku baltā kreklā.

7. Maini diska rotācijas ātrumu un novēro, kā mainās stroboskopa uzplaiksnījumu biežums! Kāds ir optimālākais diska rotācijas ātrums, lai stroboskops darbotos vislabāk?

8. Izgriez papildu caurumus vai aizlīmē daļu no jau esošajiem caurumiem un pārbaudi, kā mainās stroboskopa uzplaiksnījumu biežums!

9. Nosaki sava stroboskopa aptuveno uzplaiksnījumu frekvenci.

Skaties video: