Spoguļu labirints

Situācijas apraksts

Spogulis veido šķietamu attēlu, kuru patiesībā veido mūsu smadzenes, pamatojoties uz to, ko uztver mūsu acis. Ar spoguli ir iespējams apmānīt mūsu acis un smadzenes, tādējādi ar diviem spoguļiem ir iespējams izveidot ne tikai 2  attēlus, bet ievērojami vairāk.

Pētāmā problēma

Kā spoguļu savstarpējais novietojums ietekmē attēlu skaitu?

Darba piederumi

Divi spoguļi, aizdedzināta svece vai kāds cits košs priekšmets, papīra lapa, transportieris.

Darba gaita

1. Uz papīra lapas uzzīmē vienu taisni, uz kuras noliks viena vertikāli novietota spoguļa malu. Uz taisnes atzīmē brīvi izvēlētu punktu, kurš attēlos divu spoguļu saskares punktu.

2. Vertikāli novieto divus spoguļus tā, lai viena spoguļa mala atrastos uz uzzīmētās taisnes un otra, vertikāli novietotā spoguļa virsotnēm, pieskartos atzīmētajam punktam. Starp spoguļiem var mainīt leņķi, kustinot to spoguli, kura mala neatrodas uz taisnes.

3. Vienā no kaktiem, kuru veido spoguļi,  novieto sveci un aizdedzini to.

 

4. Izmaini leņķi starp spoguļiem tā, lai tu varētu saskatīt 2, 3, 4, 5, 6 utt. sveces liesmas attēlus. Katru reizi uz papīra lapas atzīmē leņķi starp spoguļiem.

5. Ar transportieri nomēri uz lapas uzzīmētos leņķus starp spoguļiem. Cik liels ir leņķis starp spoguļiem, kad veidojas 5 sveces liesmas attēli?

Domā un dari pats!

Kā jāmaina leņķis starp spoguļiem, lai iegūtu arvien lielāku attēlu skaitu?

Izveido sistēmu ar trīs spoguļiem (skaties video) un pārbaudi, kādiem jābūt leņķiem starp trīs spoguļiem, lai izveidotos spoguļu labirints!

Skaties video