Melnajā kastē apslēpta elektriskā ķēde, kas sastāv no diviem vienādiem rezistoriem un savienojošajiem vadiem. Melnajai kastei ir četri izvadi. Savienojošo vadu pretestību neņem vērā!

Image

Skolēns mērīja pretestību un veica šādus novērojumus:

1) starp izvadiem X un Y pretestība nav vienāda ar nulli;

2) pretestība starp izvadiem X un Z ir divas reizes lielāka nekā starp izvadiem X un Y;

3) starp izvadiem Y un T pretestība ir nulle.

Uzzīmē melnajā kastē iespējamā elektriskā slēguma shēmu!

Izanalizēsim uzdevuma tekstu pa soļiem:

1. solis: Ir zināms, ka melnajā kastē atrodas divi vienādi rezistori. Zināms, ka pretestība starp izvadiem X un Z ir divas reizes lielāka nekā starp izvadiem X un Y. Tātad, ir skaidrs, ka starp izvadiem X un Z atrodas divi rezistori, bet starp izvadiem X un Y tikai viens rezistors.

2. solis: Savienojošajiem vadiem nepiemīt pretestība, tādēļ starp izvadiem Y un T rezistora nav.

3. solis: Izvadam Y jābūt starp abiem rezistoriem un pēc uzdevuma nosacījumiem izvads Y atrodas ārpus melnās kastes.

Iespējamais shēmas variants, kas atbilst visiem trīs nosacījumiem, parādīts attēlā: 

Piezīme: Kāpēc neder shēma, kas ir parādīta 2. attēlā? Uzdevumā dota melnā kaste ar četriem izvadiem, kas visi atrodas ārpus kastes. Ja rezistorus savieno, kā parādīts 2. attēlā, tad izvads Y atrastos kastes iekšienē, kas neatbilst uzdevuma nosacījumiem.

Vērtēšanas kritēriji

Dotā uzdevuma risinājumu vērtē līmeņos. 

Analizē tekstā doto informāciju un uzzīmē slēguma shēmu atbilstoši uzdevuma noteikumiem bez liekām detaļām. Pieraksta burtus pie izvadiem – 3 punkti.

Uzzīmē slēguma shēmu bez liekām detaļām, kurā tikai divi elementi atbilst uzdevuma noteikumiem. Pieraksta burtus pie izvadiem  – 2 punkti.

Uzzīmē slēguma shēmu bez liekām detaļām, kurā tikai viens elements atbilst uzdevuma noteikumiem. Pieraksta burtus pie izvadiem – 1 punkts.

Skolēnu risinājumu un to vērtējumu piemēri

1. piemērs: risinājums novērtēts ar 3 punktiem

Image

2. piemērs: risinājums novērtēts ar 3 punktiem

Image

3. piemērs: risinājums novērtēts ar 3 punktiem

Image

4. piemērs: risinājums novērtēts ar 3 punktiem

Image

5. piemērs: risinājums novērtēts ar 3 punktiem

Image

6. piemērs: risinājums novērtēts ar 2 punktiem (ir divi rezistori un divi posmi ir pareizi).

Image

7. piemērs: risinājums novērtēts ar 2 punktiem (ir divi rezistori un divi posmi ir pareizi).

Image

8. piemērs: risinājums novērtēts ar 1 punktu.

Image

9. piemērs: risinājums novērtēts ar 0 punktiem.

Image

10. piemērs: risinājums novērtēts ar 0 punktiem.

Image