Elektriskais slēgums sastāv no baterijas, diviem slēdžiem un divām kvēlspuldzēm. Ja ieslēdz pirmo slēdzi, kvēlo pirmā spuldze, bet otrā nekvēlo. Ja izslēdz pirmo slēdzi, bet ieslēdz otru slēdzi, kvēlo otrā spuldze, bet pirmā nekvēlo. Uzzīmē elektriskā slēguma shēmu! Ķēdē nedrīkst būt īsslēgums. Izmanto dotos apzīmējumus!

Image

1. variants

Katrs slēdzis ieslēdz un izslēdz tikai vienu spuldzi. Abas spuldzes kvēlo neatkarīgi viena no otras. Tādēļ posmi "slēdzis – spuldze" saslēgti paralēli un pievienoti pie strāvas avota spailēm (skatīt 1. attēlu).

Apzīmējumi: Sl1 un Sl2 – pirmais un otrais slēdzis; Sp1 un Sp2 – pirmā un otrā spuldze.

2. variants

 Uzdevuma nosacījumiem atbilst arī slēguma shēma, kur slēdži pieslēgti paralēli spuldzēm: ja ieslēdz pirmo slēdzi Sl1, kvēlo pirmā spuldze Sp1, bet otrā spuldze Sp2 nekvēlo (skatīt 2. attēlu). Ja izslēdz pirmo slēdzi, bet ieslēdz otru slēdzi, kvēlo otrā spuldze Sp2, bet pirmā spuldze Sp1 nekvēlo. Nedrīkst ieslēgt abus slēdžus reizē, jo tad ķēdē būs īsslēgums, bet uzdevumā nekas nav teikts par abu slēdžu vienlaicīgu noslēgšanu.

 

Vērtēšanas kritēriji

Vērtē līmeņos:

uzzīmē elektriskā slēguma shēmu, izmantojot dotos apzīmējumus, kas atbilst uzdevuma nosacījumiem, pie spuldzēm un slēdžiem pieraksta to nosaukumus – 2 punkti;

uzzīmē elektriskā slēguma shēmu izmantojot dotos apzīmējumus, kas atbilst uzdevuma nosacījumiem, taču apzīmējumi ir sajaukti vai nav pierakstīti – 1 punkts;

slēguma shēma nav uzzīmēta atbilstoši uzdevuma nosacījumiem, piemēram, shēmā ir tikai viens slēdzis vai tikai viena spuldze, vai veidojas īsslēgums, ieslēdzot kādu no slēdžiem – 0 punkti.