Melnajā kastē pie izvadiem X, Y, T un Z pieslēgti divi vienādi rezistori, kuru katra pretestība ir 100 Ω, un divi vadi, kuru katra pretestība ir vienāda ar nulli. Melnās kastes visi četri izvadi ir pievienoti šai ķēdei.

Image

1.1. Skolēns veica mērījumus ar ommetru un noteica,
1) ka pretestība starp izvadiem X un T ir vienāda ar 50 Ω;
2) ka pretestība starp izvadiem T un Z ir vienāda ar 50 Ω;
3) ka pretestība starp izvadiem X un Y ir nulle;
4) ka pretestība starp izvadiem Y un Z arī ir nulle.
Iezīmē melnajā kastē iespējamā slēguma shēmu! Norādi shēmā katra rezistora pretestības vērtību!

Image

1.2. Pieslēdzot baterijas pozitīvo polu pie izvada T, bet negatīvo polu – pie Z, ķēdē plūst elektriskā strāva.
Norādi savā uzzīmētajā shēmā vairākās vietās, kādā virzienā ķēdē plūst elektriskā strāva!

Uzdevumā ir doti divi vienādi rezistori. Katra rezistora pretestība ir 100 Ω. Ommetrs abās reizes uzrāda 50 Ω. Tātad var secināt, ka abi rezistori saslēgti paralēli. 
Pretestība starp izvadiem X un T ir 50 Ω. Tātad shēmas posms starp izvadiem X un T var izskatīties tā, kā parādīts 1. attēlā.

Pretestība starp izvadiem T un Z arī ir 50 Ω. Tātad shēmas posms starp izvadiem Z un T var izskatīties, kā parādīts 2. attēlā. Jāņem vērā, ka ir spēkā arī slēgums starp izvadiem X un T.

Pretestība starp izvadiem X un Y, kā arī pretestība starp izvadiem Y un Z, ir nulle. Tātad izvadi X un Y, kā arī izvadi Y un Z savienoti pa taisno ar vadiem. Savienojuma variants parādīts 3. attēlā.

Ja izvadu T pievieno pie baterijas pozitīva pola, bet izvadu Z – pie negatīva pola, tad stāva plūst virzienā no T uz Z. Strāvas virzieni shēmā ir parādīti 4. attēlā. Citos shēmas posmos strāva neplūst.

Jāpiebilst, ka augstāk dotajā atrisinājumā aprakstītās shēmas nav vienīgai pareizais variants, iespējami arī citi, piemēram:

Uzdevuma izpilde eksāmenā  58%.

Vērtēšanas kritēriji
Vērtē līmeņos
Uzzīmē situācijai atbilstošo elektrisko shēmu, kas atrodas melnajā kastē – 3 punkti. 
Zīmējot shēmu, pieļauj vienu kļūdu – 2 punkti.
Zīmējot shēmu, pieļauj divas kļūdas – 1 punkts.
Zīmējot shēmu, pieļauj trīs kļūdas – 0 punkti.