Slēgumu veido baterija, kuras EDS ir 6 V, divi vienādi rezistori un vadu nogriežņi. Rezistori un vadu nogriežņi ir ieslēgti starp punktiem 1; 2; 3; 4; 5 vai 6, taču nav zināms, kā tie saslēgti. Baterijas iekšējo pretestību neņem vērā!

Image

Lai noskaidrotu slēgumu, ar voltmetru izmērīja spriegumu starp dažādiem punktiem. Ieguva šādus rezultātus:

  • Spriegums starp punktiem 1 un 2 ir 0 V
  • Spriegums starp punktiem 2 un 3 ir 0 V
  • Spriegums starp punktiem 3 un 4 ir 6 V
  • Spriegums starp punktiem 4 un 5 ir 0 V
  • Spriegums starp punktiem 5 un 6 ir 0 V
  • Spriegums starp punktiem 6 un 1 ir 6 V

Dotajā zīmējumā attēlo rezistoru un vada nogriežņu izvietojumu!

Vada nogriežņa pretestība ir nulle, tātad, arī spriegums starp nogriežņa galiem būs vienāds ar nulli. 

Saskaņā ar uzdevuma tekstā dotajiem sprieguma mērījums rezultātiem, starp punktiem 1 un 2, 2 un 3, 4 un 5, 5 un 6 spriegums ir vienāds ar nulli, no kā varam secināt, ka šajos ķēdes posmos ir vadu nogriežņi

Tā kā starp punktiem 3 un 4, 6 un 1 spriegums ir atšķirīgs no nulles, varam izdarīt secinājumu, ka tieši  starp tiem punktiem ir ieslēgti rezistori

Saskaņā ar uzdevuma tekstu, rezistori ir ieslēgti starp punktiem 3 un 4 un starp punktiem 1 un 6:

Piezīme: Ja ņemt vērā nosacījumu, ka vada nogriežņa pretestība ir vienāda ar nulli, tad ir iespējams arī cits shēmas variants: rezistors var būt ieslēgts nevis starp punktiem 1 un 6, bet starp punktiem 2 un 5:

Vērtēšanas kritēriji

Vērtē līmeņos:

attēlo dotajā zīmējumā vadu nogriežņus un rezistorus – 2 punkti;
pieļauj vienu kļūdu – 1 punkts;
pieļauj divas vai vairāk kļūdas – 0 punkti.