Elektrodzinējs

Skaties video

 

Situācijas apraksts

Aizvien biežāk uz ielas redzamas automašīnas, kurās iekšdedzes dzinēju daļēji vai pilnībā aizstāj elektromotors. Iekšdedzes dzinēja darbību nodrošina degmaisījuma uzliesmošana cilindros. Savukārt elektriskā dzinēja darbību nodrošina Ampēra spēks, kurš rodas mijiedarbībā starp magnētisko lauku un elektrisko strāvu. Lai uzbūvētu nelielu elektromotora modeli, tev pietiks ar nelielu spēcīgu magnētu, bateriju un gabalu izolētas stieples.

Pētāmā problēma

Kā spoles diametrs un vijumu skaits ietekmē elektromotora rotācijas frekvenci?

Darba piederumi

Izolēta vara stieple, saspraudes, magnēti, gumijas, baterija, knaibles, šķēres

Darba gaita

1. Uztin vairākas spoles ar atšķirīgu vijumu diametru vai arī atšķirīgu vijumu skaitu.
2. Brīvos spoles galus nostiprini pretējās spoles pusēs un izvirzi ārpus spoles. Uz šiem brīvajiem galiem spole turēsies virs baterijas un magnēta, kā tas redzams attēlā.
3. Noliec uz galda satīto spoli un notīri izolāciju no spoles brīvajiem galiem tikai no augšpuses ar šķēru neaso galu vai smilšpapīru. Notīrot izolāciju no spoles galiem pilnībā, citādi var gadīties, ka spole slikti griezīsies vai negriezīsies nemaz. 
4. Saloki no saspraudēm divus balstus spolei, kā redzams attēlā. Abus balstus ar gumiju piestiprini pie baterijas poliem. Saspraudes vietā var izmantot arī citu metāla stieples gabalu. Ievēro, ka saspraudei ir jābūt bez izolācijas, lai veidotu elektrisko ķēdi ar spoli un bateriju.
5. Novieto magnētu starp spoli un bateriju. 
6. Nostiprini izveidoto konstrukciju uz galda, piestiprinot bateriju pie virsmas.
7. Iegriez spoli, lai tā sāktu rotēt. Ja elektromotors griežas slikti, pārliecinies, vai abi spoles gali atrodas uz vienas taisnes, pamaini spoles diametru vai vijumu skaitu. Iespējams, spole atrodas par tālu vai par tuvu no magnēta.
8. Kā spoles vijumu skaits ietekmē izveidotā motora rotācijas frekvenci?
9. Kā spoles diametrs ietekmē izveidotā motora rotācijas frekvenci?
10. Kā spoles novietojums attiecībā pret magnētiem ietekmē izveidotā motora rotācijas frekvenci?