Magnētiskās bremzes

Situācijas apraksts

Ikdienā ir pierasts, ka visi blīvi priekšmeti krīt ar noteiktu paātrinājumu – brīvās krišanas paātrinājumu. Bet, ja magnētu met cauri metāla caurulei, tad magnēts tajā krīt ievērojami lēnāk nekā ir pierasts. Fizikas teorija apgalvo, ka kustīgs magnētiskais lauks metāla ķermeņos rada elektrisko virpuļlauku, kurš savukārt rada pretēji vērstu magnētisko lauku. Jo ātrāk magnēts kustas caurulē, jo rodas spēcīgāks elektriskais virpuļlauks un arī spēcīgāks magnētiskais lauks, kurš bremzē magnētu. Pamēģini ar strauju kustību izkratīt spēcīgu magnētu no vara vai alumīnija caurules! Šo bremzēšanas principu izmanto elektromašīnu un elektrovilcienu magnētiskajās bremzēs.

Pētāmā problēma

Kā caurules diametrs un materiāls ietekmē magnēta krišanas ātrumu?

Darba piederumi

Dažādas nemagnētiska metāla caurules, spēcīgs magnēts, kuru var ievietot caurulēs, mērlente, metāla zāģis, hronometrs.

Darba gaita

1. Ar metāla zāģi nozāģē metāla caurulēm galus tā, lai to garumi būt vienādi. Vēlam, lai cauruļu garumi būtu vismaz 1 m.

2. Nomēri cauruļu diametrus!

3. Katru cauruli novieto vertikālā stāvoklī un iemet tajā magnētu. Nomēri magnēta krišanas ilgumu katrā no tām.

Domā un dari pats!

Cik reizes lēnāk magnēts pārvietojas caurulē, salīdzinot ar brīvo kritienu?

Kā caurules materiāls un diametrs ietekmē magnēta bremzēšanu?

Kas vēl ietekmē magnēta bremzēšanu?

Skaties video: