Lukturis bez baterijām

Situācijas apraksts

Kamēr lukturī ir baterijas, tikmēr pat mazs bērns var iegūt gaismu no tā. Bet kā var iegūt gaismu no luktura, ja baterijas ir beigušās? Baterijas rada elektrību ķīmisko reakciju rezultātā, bet lielāko daļu elektrības, kuru mēs izmantojams ikdienā, rada kustīgs magnētiskais lauks elektroģeneratoros. Nomainot elektroenerģijas iegūšanas veidu lukturī, ir iespējams iegūt gaismu arī bez baterijām.

 Pētāmā problēma

Kā luktura kustināšanas ātrums ietekmē spuldzītes kvēlošanas intensitāti?

Darba piederumi

Plastmasas caurule (diametrs ~ 2 cm, garums ~ 15 cm), līmlente, spēcīgi magnēti, tieva vara stieplīte ar lakas izolāciju, gaismas diode vai spuldzīte.

Darba gaita

Luktura shēma

1. Piemeklē atbilstošu cauruli un magnētu! Magnētam ir jābūt tik lielam, lai tas brīvi kustētos caurulē, bet kustēšanās laikā magnēts nedrīkst apgriezties. Ja magnēts var apgriezties caurulē, tad, saliekot vairākus magnētus kopā vai arī magnēta piestiprinot kādu metālisku priekšmetu, var novērst magnēta apgriešanos caurulē.

2. Vara stieplīti aptin ap cauruli apmēram 800 reizes. Ik pēc 100 vijumiem tinumu nostiprina pie caurules ar līmlenti. Jo lielāks ir tinumu skaits, jo lielāku spriegumu spēs radīt lukturis.

3. Magnētu ievieto caurulē. Aizlīmē ciet abus caurules galus ar līmlenti tā, lai intensīvas caurules kustības laikā magnēts neizkristu no caurules.

5. No uztītās stieples abiem brīvajiem galiem notīri izolāciju un pievieno pie tiem gaismas diodi vai spuldzīti. Vēlams, lai brīvie stieples gali ir pietiekami gari, tad ar vienu roku var turēt spuldzīti, bet ar otru radīt elektrību vadu tinumā.

6. Caurulīti ar uztīto vadu intensīvi kustini turp un atpakaļ gareniskā virzienā un novēro diodes vai spuldzītes kvēlošanu.

Domā un dari pats!

Kā luktura kustināšanas ātrums ietekmē spuldzītes kvēlošanas intensitāti?

Ko varētu izmainīt, lai pastiprinātu spuldzītes kvēlošanu?

Skaties video!