Hērona strūklaka

Situācijas apraksts

Hidroelektrostacijās iegūst elektrību no krītoša ūdens. Krītot ūdens atdod daļu savas enerģijas turbīnai, kura tālāk griež ģeneratoru. Ūdens kustības enerģiju var pārveidot citā mehāniskā enerģijā, piemēram, ūdensdzirnavās, kuras izmantoja senatnē. Lejupkrītoša ūdens enerģiju var izmantot, arī lai iegūtu saspiestu gaisu, kurš savukārt spēj darbināt strūklaku.

Pētāmā problēma

Kā jāmaina gaisa un ūdens rezervuāru novietojums, lai iegūtu pēc iespējas augstāku strūklaku?

Darba piederumi

Plastmasas bļoda, divas pudeles vai citi trauki ar skrūvējamu vāku, gumijas caurule, līme, urbis, ūdens un citi materiāli pēc izvēles.

Darba gaita

Attēlā ir parādīta shematiska strūklakas uzbūve un darbība.

Atceries, visas gumijas cauruļu savienojuma vietas ir jānoblīvē tā, lai garām netek ūdens un neiet laukā gaiss. Tikai tad Hērona strūklaka darbosies pilnvērtīgi!

Herona strūklakas uzbūves shēma

1. Bļodas dibenā izurb 2 caurumus. Vienā caurumā tiks ierīkota ūdens notece, bet otrā strūklaka, no kuras ūdens līs atpakaļ bļodā.

2. Abas pudeles darbosies kā rezervuāri. Viena pudele darbosies kā gaisa rezervuārs, un otra darbosies kā ūdens rezervuārs. Katrā pudeles vāciņā izurb 2 caurumus.

3. Izmantojot izveidotos urbumus, pudeles ar gumijas cauruli savieno savā starpā. Pievienotā gumijas caurule darbosies kā gaisa vads. Savienojuma vietas ir jānoblīvē tā, lai gaiss netiktu laukā pa spraugām.

4. Bļodas notekas caurumu ar gumijas caurules palīdzību savieno ar vienu pudeli, kura pildīs gaisa rezervuāra funkciju. Pievienotā gumijas caurule pilda ūdens notekcaurules funkciju. Ūdens notekcaurulei ir jāsniedzas līdz gaisa rezervuāra dibenam.

5. Bļodas strūklakas caurumu ar gumijas caurules palīdzību savieno ar otru pudeli, kura pildīs ūdens rezervuāra funkciju. Pievienotā gumijas caurule pilda strūklakas ūdens pievades funkciju. Ūdenspievades caurulei ir jāsniedzas līdz ūdens rezervuāra dibenam.

6. Pirms strūklakas palaišanas no gaisa rezervuāra izlej visu ūdeni un ūdens rezervuāru piepilda pilnu ar ūdeni. Gaisa rezervuāru vienmēr novieto zemāk nekā ūdens rezervuāru. Bļodā ielej nedaudz ūdens un novēro strūklakas darbību.

Domā un dari pats!

Nofilmē vai nofotogrāfē savu darba procesu, iegūtos rezultātus un secinājumus! Izveido Word dokumentu, kurā ievieto labākos attēlus ar skaidrojumiem, apraksti darbā iegūtos rezultātus un secinājumus.

vai

Izveidoto rakstu nosauc Heronastruklaka_vards.uzvards un nosūti uz info@fizmix.lv un iegūsti 50 punktus!

Skaties video: