Kaloriju noteikšana ēdienā

Situācijas apraksts

Kalorijas ir potenciālais produkta enerģijas mērs. Viena kalorija ir enerģijas daudzums, ar kuru var uzsildīt 1g ūdens par 1 Celsija grādu. Cilvēkā kalorijas tērējas dažādu aktivitāšu rezultātā un nodrošina ķermeņa siltumu. Parasti kalorijas tiek uzņemtas ēdot, to daudzums atzīmēts uz produktu etiķetēm kā kilokalorijas (kcal). Kalorijas ir kā benzīns. Tāpat kā benzīns liek darboties automašīnai, tāpat kalorijas piepilda organismu ar enerģiju.

Pētāmā problēma

Cik precīzi iespējams mājas apstākļos pārbaudīt kaloriju daudzumu pārtikas produktos?

Darba piederumi

Dažādi sausi grauzdēti rieksti, neliels metāla trauks ar ūdeni, statīvs, termometrs ūdens temperatūras mērīšanai, elektroniskie svari, gāzes liesma (šķiltavas, deglis, gāzes plīts), knaibles

Darba gaita

Ierīces shēma ēdiena kaloriju noteikšanai

 1. Nosaki grauzdētā rieksta masu.

2. Traukā ielej ūdeni un nosaki ūdens masu.

2. Sagatavo statīvu darbam: izveido paliktni riekstam un virs tā turētāju ūdens traukam.

3. Turot riekstu knaiblēs, ar gāzes liesmu to aizdedzini. Kad rieksts deg ar liesmu, tad novieto to uz paliktņa

4. Nomēri, par cik grādiem paaugstinās ūdens temperatūra, riekstam sadegot.

5. Izmantojot siltuma daudzuma aprēķināšanas formulu, nosaki, cik lielu siltuma daudzumu radījusi rieksta sadedzināšana.

6. Izmantojot sakarību starp kalorijām un džouliem, aprēķini kilokaloriju daudzumu vienā grauzdētajā riekstā.

Domā un dari pats!

Salīdzini iegūto rezultātu ar kilokaloriju daudzumu, kas minēts uz pārtikas produkta iepakojuma. Cik liela ir atšķirība starp iegūto un norādīto vērtību? Kādi tam varētu būt iemesli?

Kādiem vēl pārtikas produktiem šādā veidā varētu noteikt kaloriju daudzumu?

Nofilmē savu darba procesu, iegūtos rezultātus un secinājumus!

Izveidoto video nosauc kalorijas_vards.uzvards un nosūti uz info@fizmix.lv

vai

nofotografēsavu darba procesu un iegūtos rezultātus! Izveido Word dokumentu, kurā ievieto labākos attēlus ar skaidrojumiem, apraksti darbā iegūtos rezultātus un secinājumus.

Izveidoto rakstu nosauc kalorijas_vards.uzvards. nosūti uz info@fizmix.lvun iegūsti 50 punktus!