Video galerijas

Video sižeti

Pasākuma dalībniekiem ir tiesības iebilst savu videoierakstu apstrādei, nosūtot iebildumus uz e-pastu eksperiments@prae.lv, norādot identificējošu informāciju (piemēram, pasākuma nosaukumu, videoieraksta laiku un izskatu raksturojošu informāciju). Ar AS "Latvenergo" Klientu personas datu apstrādes principiem ir iespējams iepazīties interneta vietnē https://www.fizmix.lv/datu-apstrade